HAM Shops

Her vises en række HAM Shops. OZ7EDR påtager sig ikke noget ansvar for at handle med dem, men der vises ikke shops, som vi har hørt dårligt omtalt.

Husk at der kan kræves told og moms ved online handler uden for EU. Læs mere på Forbruger Europa

Kontakt webmaster, hvis du synes der mangler nogen på listen. Eller du mener en bør fjernes.