Bliv medlem

Som medlem af OZ7SKB EDR-Skanderborg afdeling kan du gratis deltage i klubbens mange aktiviteter. De spænder fra almindelige klubaftener med masser af radioamatør snak på kryds og tværs til foredrag, contests, Field-day, byggeprojekter, virksomhedsbesøg og diverse kurser.

Find en torsdag i kalenderen og mød op i klubben  og få en forsmag på klubbens liv eller kontakt et medlem af bestyrelsen for at blive medlem.

Medlemskab af OZ7SKB EDR-Skanderborg afdelingen koster kr. 400,- pr. år.
Bliver du medlem efter 1. juni, er kontingentet for resten af året kr. 200,- .
Der skal betales et indmeldelsesgebyr på kr. 50,-.

Betaling af kontingent og indmeldelsesgebyr skal ske ved bankoverførsel til:
Sparekassen Kronjylland kontonr. 9326-9042377732.
Er det et problem, så kontakt kassereren og få ham til at sende et indbetalingskort.
Husk at mærke betalingen med dit call og/eller navn.

Kassereren modtager ikke kontanter.