Velkommen til OZ7SKB

En ud af huset oplevelse

Husk at på torsdag den 25. maj er klubmødet flyttet til OZ6O Anders Hallum, Bendstrupvej 92, 8541 Skødstrup.
Kl. 19.00

Anders vil fortælle om sit shack og sin antennefarm. Og der er bestilt godt vejr!


Husk EDR medlemsmøde hos OZ7SKB Skanderborg den 8. juni kl. 19:30 til 22:00


“De danske kystradioer” krydret med personlige oplevelser.

Den 27. april fik knap tredive HAMmer fra nær og fjern den store “rundtur” om de danske kyststationers historie fra den spæde start i forrige århundrede til den smule, der i dag er tilbage i SOK i Karup. Fra en start, der var præget af mange eksperimenter, til at mobiltelefonen, GPS og satellitradioer har overtaget en-til-en kommunikationen, så kun redningstjenesten er tilbage. Samtlige fysiske betjente kyststationer er nu nedlagt. Lyngby Radio, som station, betjenes nu i Karup.

På podiet var OZ8AE Jørgen, der sammen med XYL havde taget turen fra Falster til Midtjylland. 

Foredraget var en god afveksling mellem historiske fakta, præsentation af apparater og antenner til personlige oplevelser.


Torsdag den 27. april i OZ7SKB Skanderborg fortælles en god radiohistorie af OZ8AE Jørgen.

Kystradioerne i Danmark har haft deres tid. Det begyndte i 1904, hvor Valdemar Poulsen og P. O. Pedersen startede op i det små, hvor Lyngby Radio senere blev til. Senere kom flere stationer til, som mange søfolk har haft stor gavn af. I dag er kun Lyngby radio tilbage. Andre kommunikationsformer har overtaget. 

OZ8AE Jørgen og XYL har været med på rejsen på Lyngby Radio i mange år. Torsdag den 27. april fortæller Jørgen sin historie i OZ7SKB Skanderborg lokaler. Vi forlænger foredragstiden til 1½ time, med start kl. 20:00. 

Alle interesserede er velkommen til at høre Jørgens spændende foredrag.På www.oz7skb.dk kan du finde en vejviser til OZ7SKB. Ring til et bestyrelsesmedlem for at blive lukket ind. Tlf. numre finder du også på hjemmesiden.


Referat af generalforsamling 2023

Klik her for at læse referatet


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
    b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ1RE Søren og OZ5BK Jens. OZ1RE genopstiller ikke.
  6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
  7. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
  8. Eventuelt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest torsdag den 16. marts.

OZ7SKBTlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Husk at betale kontingent inden den 23. marts. Ellers har du ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement. NB! Af hensyn til traktementet er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig senest fredag den 17. marts.

BESTYRELSEN


Yaesu aften

Snakken gik livligt mellem de 17 fremmødte, der udvekslede erfaringer og gode ideer.

Blandt HF transceivere er Yaesu det foretrukne mærke i Skanderborg afdelingen. Det fremgik tydeligt torsdag den 23. februar, da medlemmerne demonstrerede deres Yaesu transceivere.
Vi så og hørte bl.a.. Yaesu FTDX3000, FTDX10, FT991A, FT897 og den nye FT710, som mange sværmede om som bier om en honningkrukke.


High or Low – That’s the Question

Den 2. februar gav OZ4BM Bent os en lektion i mikrofontyper og deres fordele og ulemper når de bruges til vore sendere. Specielt interessant var Bents forklaringer på brugen af høj- og lavimpedansede mikrofoner til de tilsvarende og modsatte mikrofonindgange.

OZ7JI Jim havde medbragt en samling mikrofoner, som eksempliferede Bents foredrag.

Bliv radioamatør – Certifikatprøve

Du kan komme til certifikatprøve hos OZ7SKB Skanderborg den 1. juni 2023 kl. 19:00.
Efter prøven er gir’ vi en kop kaffe og et stykke til. Du vil møde medlemmer af afdelingen, som med glæde vil fortælle om det, du forhåbenligt har fået adgang til.
VIGTIGT: Du skal huske at tilmelde dig senest 14 dage før (18. maj) på dette link: https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-

Afdelingen afholder ikke prøveforberedende undervisning i denne sæsson.


Eddike og/eller Auto Glym?

Så har vi taget hul på 2023. Først med “Nytårskuren” første torsdag i året. Dernæst et tilbageblik til den tid, “hvor far var dreng”.

Torsdag den 12. januar fortalte OZ8CTH Peter om vintage radioer. Og hvordan en ældre modtager eller sender kan sættes i stand. En fordel ved de ældre stationer er, at de er fremstillet af komponenter, som er både til at se og håndtere med det almindelige værktøj. Desuden indeholder de fleste en mekanik, der kan repareres. En ulempe ved stationerne er ofte, at de er brugt af en rygende amatør. Ikke usædvanligt i hine tider. Men derved kan en station være sovset gevaldig ind. For ikke at tale om lugten! Til dette problem og andre blikfangsudfordringer havde Peter svar på rede hånd. Eddike, propylalkohol og andre midler gør underværker.
Du kan få inspiration og henvisninger i Peters præsentation, som kan ses her.


NY INDGANG TIL OZ7SKB

På grund af hærværk har Niels Ebbesen Skolen været nødt til at skifte låsesystem, ændre alarmzoner og stramme op på adgangen om aftenen. Derfor er der fremover kun en indgang til OZ7SKB, nemlig bagindgangen til den gang, som vores lokale ligger ved. Og ikke mindst: Vi kan kun bevæge os på denne gang. Forsøger vi med andre muligheder, vil alarmen gå igang.
Døren er kun åben i 10 minutter efter, at vi har kodet os ind.

Derfor: Kom til tiden. Der vil ikke være vagt ved døren. Skulle du komme for sent, så ring til en fra bestyrelsen. Tlf. numre kan du finde her.

Klik på billedet for at få et større kort

Afregning “Arnths Butik”

Se kildebilledet

Som du ved, så skal al handel igennem “Arnths Butik” afregnes med 10% af salgsprisen til klubben. Du afregner ved at lægge beløbet i kaffekassen og laver et bilag på beløbet. Det ligger en bilagsblok i kassen. Skriv dit call/navn  og hvad handlen vedrører på bilaget. Så kan kassereren få det rigtigt regnskabsført.

Skal du afregne andet til klubben, som du ikke kan gøre direkte til kassereren, så brug samme metode.

Afregning for kaffe og brød sker som sædvanlig ved blot at lægge 10kr hhv. 20kr i kassen uden bilag.


Mangler du oplysninger fra en gammel artikel??

Så se efter i Historiebogen


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Hver fredag kl. 20:00 på 144,575 MHz FM
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,748 MHz

Flag Counter