Velkommen til OZ7SKB

CORONA driller stadigvæk

Smittetallet er fortsat rekordstort. Selv om færre bliver alvorligt syge og indlagt, mener vi, at det er for tidligt at genåbne som planlagt i begyndelsen af februar. Der er ikke længere et forsamlingsloft, så formelt er der ikke noget i vejen for at samles allerede i næste uge. Men det er vores fornemmelse, at langt de fleste medlemmer vil være mest tryg ved, at vi først åbner igen den 3. marts, hvor smitten forventes at være kraftig på retur.

BESTYRELSEN


OZ7SKB AFLYSER ALLE AKTIVITETER I JANUAR

Selv om der i årets løb har været en del forhindringer på vejen, er det lykkedes at holde liv i OZ7SKB og markere klubben på Danmarkskortet som en af de mest aktive. Da vi genåbnede efter sommerferien, var vi hurtigt oppe i omdrejninger igen, og indtil slutningen af november var der solidt fremmøde.

Desværre oplever vi for tiden øget smittetal med risiko for flere restriktioner. Derfor aflyser vi i første omgang alle aktiviteter i klubben i hele januar. Vi har prøvet det før, og vi kan gøre det igen.

Tak for i år og på snarlig gensyn i 2022.

BESTYRELSEN


OBS! OZ7SKB HOLDER JULEFERIE

På grund af den seneste udvikling i Corona situationen har vi besluttet, at OZ7SKB fra dags dato holder juleferie. Igen ud fra devisen, better safe than sorry. Det betyder, at vi aflyser den 9. og den 16. december. Umiddelbart efter nytår tager vi stilling til, om der skal ske ændringer i vores klubkalender.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

BESTYRELSEN


Foreløbig kalender for foråret

Så er vi klar med en foreløbig kalender for foråret. Vi mangler dog at få bekræftet aftalerne med de oplægsholdere, der er lagt ind i programmet.


I lyset af Corona situationen har Bestyrelsen valgt at aflyse klubbens traditionelle juleafslutning med smørrebrød, pakkeleg, levende lys og XYL’er. Det er selvfølgelig ærgerligt, but better safe than sorry. I stedet holder vi den 16. december almindelig klubaften, hvor vi opfordrer jer til at medbringe småkager / pebernødder / konfekt og fortælle sjove historier fra jeres liv som radioamatører. Der er præmie til den bedste historie.

BESTYRELSEN


Støjtjenesten rykker ud

Den 18. november fortalte OZ8CTH Peter og OZ4KAJ Kaj om deres erfaringer med at løse radiostøjproblemer.
Peter fortalte først om tre cases. En hos ham selv og to hos OZ9LD John på begge hans qth’er. Alle gange blev Energistyrelsens Støjtjeneste tilkaldt efter et grundigt forarbejde på de tre lokationer. Dernæst fortalte Kaj om to diy-pejleantenner, som var bygget af ting fra rodekassen. En ferrit- og en loopantenne. Begge beregnet til at blive koblet på en Yaesu FT817. Derved kan der pejles præcist på den frekvens, der forstyrres.

Aftenens præsentationer (klik for download):
Peters viste præsentation
Peters præsentation, men med mere tekst
Kajs præsentation


AFLYSNING

Torsdag den 25. november
Vi må desværre udsætte OZ4BM Bent’s indføring i dB-verdenens mysterier til engang til foråret. Bent beklager, men med den nuværende Covid19 situation, kommer han ikke i klubben før, der er sket en betydelig forbedring. Det har vi selvfølgelig fuld respekt for.


CORONA – NYT

Antallet Corona smittede er stigende, og fra fredag den 12. november skal der mange steder igen vises Coronapas. Heldigvis er langt de fleste fuldt vaccinerede, og flere af jer har allerede fået det 3. stik. Foreløbig er der heller ikke udsigt til en ny national nedlukning. Derfor mener vi, at vi fortsat kan mødes under trygge og sikre forhold i klubben. Vi vil ikke kontrollere, om I har et gyldigt Coronapas, men vi går ud fra, at I har et Coronapas, og at I bruger håndsprit i klubben.  Ellers må vi bede jer blive hjemme. Den beslutning håber vi, at alle har forståelse for.

BESTYRELSEN


Torsdag den 28/10 kom OZ4BM Bent og førte os igennem pulverjern og ferrit kernes spændende, men noget mærkværdige verden. Som indledning fortalte Bent om forskellen mellem jernpulver og ferrit, samt materialernes fordele og ulemper. Godt at vide, at pulverjern er godt nor det handler om effekter større end 50 W, medens ferrit er godt når det er mange Henry med få vindinger, der ønskes. Selv om Bent mente, at det blev et kedeligt foredrag primært med en oprensning af tabeller og kurver, så husker vi nok alle detaljen, da de trælse formler til beregning af mætning, frekvenser og effekter kom på banen. Konklusionen blev: “Hvis kernen bliver så varm, at man lige akkurat ikke kan holde den, så stopper man. Så er temperaturen ca. 60 grC. Og det skal holdes som maks for ferrit”. Inden for både pulverjern og ferrit findes forskellige materialesammensætninger, som bl.a. har betydning for, ved hvilke frekvenser det enkelte materiale er bedst egnet.
Når vi måler på spoler med vores LC meter, så måles spoler med en bestemt frekvens. Metret er kalkuleret til at beregne værdien ved luftspoler. Måles der på en spole med en kerne, så vil den have en arbejdsfrekvens, der oftest vil ligge langt fra metrets målefrekvens. Og dermed bliver resultatet misvisende. Godt at vide!
Bent tog udgangspunkt i Amidon kerner, men henviste også til både Phillips og Magnetic. Henvisninger kan findes på sidste dias.
Bents præsentation med de vigtigste tabeller og kurver kan downloades her.


DET GIK GODT TIL
FIELD DAY 2021


OBS OBS OBS

OZ4BM Bent er forkølet, så foredraget i aften 14. oktober udsættes til første gang efter efterårsferien den 28. oktober.


O Z 7 S K B – S P Æ N D E R – B R E D T

Så har vi gennemført de første tre af efterårets mange foredrag.
Vi startede den 2. september med en sand byge af billeder fra OZ4AAL Niels’ tur til Sydamerika. En ren fryd for de eventyrlystne. Varmt, fjernt fra Danmark og anderledes.

Den 16. september blev vi QRV med OZ7JI Jim på det kølige Island. Noget nærmere “det kendte” og dog så anderledes. En rejst antenne var selvfølgelig tegnet til en god snak med en amatør fra USA.

Og 30. september kom vi til de hjemlige himmelstrøg med en fejring af 201 året for H. C. Ørsteds opdagelse og beskrivelse af elektromagnetismen.

OZ6NT Niels førte os med sikker hånd fra Aristoteles via Volta, Ampere, Coulomb til 1820 og HC, sluttende med tråde til nutiden. Ikke blot H. c: Ørsteds fysiske evner blev behandlet. Bl.a. hans interesse for filosofi og deltagelse blandt eliten under den danske guldalder blev beskrevet.
Selvfølgelig sluttede Niels’ foredrag med en demonstration af vekselvirkningen imellem strøm og magnetisme med en repetition af tommelfingerreglen.

Til alle foredragene mødte 15+ medlemmer op og blev berigede.

Imedens Niels holdt sit foredrag, brugte OZ1CM Christian assisteret af bl. a. OZ6MC Søren tiden i måle- og reparationsrummet med at fejlfinde på en Kenwood TS50, som var blevet beskadiget ved et lynnedslag. Og begge fejl nåede at blive identificeret, så der også bleb tid til kaffe og brød.

Næste foredrag bliver den 14. oktober med GOM OZ4BostonMexico Bent om ferrit- og pulverkerner.


Godt nyt til VHF-folket

File:Antenne gp vhf 2.jpg - Wikimedia Commons

OZ1CM Christian har taget initiativ til et træfpunkt på 144,575 MHz FM hver fredag kl. 20:00.

Første gang er afholdt. Skip “Vild med dans” og vær med.


Kampagnetilbud fra EDR


Afviklingen af Field Day 2021 4. – 5. september

Sikke et par dejlige og udbytterige dage, vi havde. Der var deltagelse af 12 aktive radioamatører hver dag. Lidt udskiftning fra dag et til dag to. Og ikke nok med, at vi igen forbedrede det samlede resultat, så kom vore tre nyeste medlemmer 5P4CE Jan, OZ1CM Christian og OZ6MC Søren også i ilden.
Vi havde planlagt at få fremstillet 3 båndpasfiltre til hhv 80m, 40m og 20m. Men havde kun nået at få færdigfremstillet et til 20m. Men heldigvis havde vi lånt et komplet sæt af OZ7SAC Silkeborg. Så i år var der kun minimale afsmittende forstyrrelser imellem de tre ICOM 7300 stationer, vi havde aktive.

Vores resultater i overblik, kan ses her under. De er endnu ikke blevet verificeret af contestmanager. Nederst i dette indlæg, kan du downloade en pdf-fil med alle detaljerne.

QSO’er gennemførtPoints opnået
2021390191662
2019268108373
201816039902
2017205??
Foreløbige resultater

Har du billeder, du vil offentliggøre, så send dem til webmaster.

Som de seneste år, så havde vi perfekte forhold hos OZ1IVA Lars og xyl Lone. Der manglede hverken omsorg eller kaffe på kanden. Og kolde drikke var lige for hånden. Vi må ikke glemme de fem opdækninger af Lone, hvor intet manglede. Hverken Nutella, sylte, røde pølser eller en mør og tilpas rød oksesteg lørdag aften. Stor tak til værtsparret.
Blev vi ikke lovet samme qth til næste år?

Download dokument med detaljerne.


ARNTHS GAVEBOD

OZ0APT Arnth har besluttet at ændre sin brugtgrej butik til en gavebod.k

Hvis du har et eller andet, du gerne vil forære til en anden radioamatør, sætter du det på reolen i radiorummet og vedhæfter en seddel med kaldesignal og dato for indlevering. Hvis ikke tingen er fjernet inden for en måned, bliver den sat ind i depotet på hylden med brugte sager, der kommer med på den årlige auktion i Vilsund. Indtægten ved salget tilfalder klubben.

Hvis du allerede har ting stående til salg i Arnths gamle butik, og de ikke er solgt inden den 1. oktober, bedes du fjerne dem. Ellers deponeres de i depotet indtil auktionen i Vilsund.


HF Field Day 4. – 5. september 2021

Endelig er det ved at være normale tider igen. Og OZ1IVA Lars har igen stillet sin QTH til rådighed for Field Day.
Adressen er:
Lars Harbo
Lyngdalvej 2, Yding
8752 Østbirk

Der er lagt følgende program for weekenden:

Lørdag 4. september 2021
9:00 Morgenmad.
10:00 Opsætning:
– Telt inkl. gulv og borde.
– Stationer.
– PC’ere til logning og FT8.
– Dipol 80 meter.
– Dipol 40 meter.
– Dipol 20 meter.
– Dipol 15 meter.
– Ground Plane 10 meter.
– Afprøvning af stationer og opstilling.
13:00 Frokost.
14:00 Lars, OZ1IVA giver instruktioner om logning (ikke mindst FT8) og andre procedurer omkring testen samt diverse praktiske informationer.
15:00 Testen begynder.
18:00 Field-Day Middag.
19:00 Testen fortsætter.
22:00 Dagens aktiviteter slutter (måske).

Søndag 5. september 2021
9:00 Morgenmad.
10:00 Testen fortsætter.
13:00 Frokost.
15:00 Testen slutter.
15:00 Lars sikrer logningen fra alle PC’ere.
15:10 Vi hjælpes ad med hurtig nedpakning af alt udstyret.
17:00 Nedpakningen slutter og Field-Day 2021 er forbi.

Der er toilet i maskinhuset. Aftal med Lars, hvis du ønsker du at overnatte i maskinhuset.
HUSK: Tag fodtøj af, når du går ind i privaten.
Vi ses på lørdag/søndag.

Klik her for en printvenlig version.


HUSK torsdag den 2. september

OZ4AAL Niels fortæller om sin rejse til Sydamerika.
Foredraget starter kl. 20:00. Der er adgang til klubben fra kl. 19:30


OBS!

For at sikre en bedre udnyttelse af måleværksted og radiorum og give mere tid til det, I gerne vil beskæftige jer med, har vi besluttet, at vi fortsat mødes kl. 19.30, og at vi på en almindelig klubaften ikke samles før omkring kl. 20.30 til kaffe og evt. informationer til alle.

Hvis der er foredrag på programmet, mødes vi også kl. 19.30, men foredraget starter først kl. 20.00, så også her er der bedre tid til hyggesnak eller andet. Hvis du under foredraget hellere vil køre radio eller bruge værkstedet, så gør du selvfølgelig det. På den måde håber vi, at der på en klubaften bliver mere luft til den enkelte.  

Skulle der være behov for at åbne kl 19.00, så kan det aftales torsdagen før med OZ5BK Jens, der de fleste gange har mulighed for at møde på det tidspunkt.


Vi har fået denne invitation fra OZ7SAC:

Hos OZ7SAC vil OZ5EM, Ole, den 29. juni 2021 kl. 19.30 orientere om den internationale fyrtårns weekend den 21.-22. august 2021.Ole og forhåbentligt flere vil være QRV fra Bovbjerg fyrtårn.OZ7SKB er velkommen til at deltage, både i Silkeborg og Bovbjerg.


NY INDGANG TIL OZ7SKB

På grund af hærværk har Niels Ebbesen Skolen været nødt til at skifte låsesystem, ændre alarmzoner og stramme op på adgangen om aftenen. Derfor er der fremover kun en indgang til OZ7SKB, nemlig bagindgangen til den gang, som vores lokale ligger ved. Og ikke mindst: Vi kan kun bevæge os på denne gang. Forsøger vi med andre muligheder, vil alarmen gå igang.
Døren er kun åben i 10 minutter efter, at vi har kodet os ind.

Derfor: Kom til tiden. Der vil ikke være vagt ved døren. Skulle du komme for sent, så ring til en fra bestyrelsen. Tlf. numre kan du finde her.

Klik på billedet for at få et større kort

Afregning “Arnths Butik”

Se kildebilledet

Som du ved, så skal al handel igennem “Arnths Butik” afregnes med 10% af salgsprisen til klubben. Du afregner ved at lægge beløbet i kaffekassen og laver et bilag på beløbet. Det ligger en bilagsblok i kassen. Skriv dit call/navn  og hvad handlen vedrører på bilaget. Så kan kassereren få det rigtigt regnskabsført.

Skal du afregne andet til klubben, som du ikke kan gøre direkte til kassereren, så brug samme metode.

Afregning for kaffe og brød sker som sædvanlig ved blot at lægge 10kr hhv. 20kr i kassen uden bilag.


Mangler du oplysninger fra en gammel artikel??

Så se efter i Historiebogen


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Hver fredag kl. 20:00 på 144,575 MHz FM
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,748 MHz

Flag Counter