Velkommen til OZ7SKB

Så blev der ellers viklet og monteret spoler til Field Day filtre


FN tjeneste
Sarajevo 1992 -1993

Det tidligere Jugoslavien var en nation bestående af flere noget forskellige nationaliteter og religioner, som efter den 2. verdenskrig var tvunget ind i staten Jugoslavien. Landet blev styret og bogstaveligt hold sammen af Josip Broz Tito. Efter hans død og Sovjetunionens kollaps, Faldt Jugoslavien fra hinanden og borgerkrig opstod.
FN besluttede at gribe ind. Og i 1992 sendte Danmark det første hold afsted til Sarajevo i slutningen af året. Holdet skulle opbygge hovedkvarteret. 5P4CE Jan var næstkommanderende i eskorte sektionen på holdet.

5P4CE Jan 1992

Torsdag den 5. maj fortalte Jan levende om udstationeringen. Startende med forberedelserne i Holstebro, togrejsen ned igennem Europa og den sidste køretur frem til målet et tidligere skisportshotel i Kiseljak lidt uden for Sarajevo. En tur hvor kreativitet løste et grænseproblem: Et “officielt” dokument blev i hast lavet og stemplet med en prop fra en flaske Gammel Dansk.

“Jamen det er jo Navntofte”
Efterladt T54 tank på vejen til Sarajevo

Holdet havde ingen tab under udstationeringen, men mærkede ofte spændingen i området med nærgående beskydning, trusler og chikaner. En dansk nødhjælpschauffør mistede livet.

Efter hjemkomsten bestod debrifingen af en times samlet foredrag af en psykolog og udlevering af et telefonnummer, hvorefter man kunne tage hjem.


dB-hvaforenfisk??

Torsdag den 21. april fik vi godt nok en grundig indføring i dB af Grand OM OZ4BM Bent, på hans sædvanlige lune og pædagogiske facon, så alle kunne være med.

“Indlysende, ikke?”


dB = deciBel er en tiendedel Bel, opkaldt efter Alexander Graham Bell.
Det super korte forklaring er, at dB er et udtryk for forskelle mellem to sammenlignelige ting. F. eks. forstærkningen i et forstærkertrin ved at sammenligne indgangseffekten med udgangseffekten. En dB skala er baseret på en 10-tals logaritmisk skala. Det har den fordel, at dB-tal blot kan lægges sammen, hvor almindelige lineære tal skal ganges. Samtidig med vil en dB skala synes lineær, hvor den tilsvarende lineære skala vil “hoppe i potenser af 10”.
Din transceivers S-meter skala er en dB skala.

Du kan downloade Bents udleverede notater her.


Et tredie PA-trin

Sidste torsdag den 31. marts præsenterede OZ7OX Ole sit nye Mercury IIIS 1300 W PA-trin, bygget af et kit fra KM3KM HAM RADIO PARTS. Prisen indkøbt i USA eksklusiv afgifter og transport er 2.799 $. Leveret i OZ-land på den gode side af 20.000 kr.
Ole havde kun rosende ord til produktet. Hvis samlevejledningen følges SLAVISK, er det lige ud ad landevejen. Kabler, stik og moduler var tilpasset, så de kun kunne forbindes rigtigt. Så kun en “fejlfyrre” med en bestemt afstand ved antennestik og print, havde drillet.

Trinet præsenterede sig flot med sin ret store touch-skærm. Selve udgangstrinet var ret traditionelt opbygget med en dobbelt LDMOS-kreds a la det trin Jim og Kaj præsenterede for 3 uger siden. Sikkerhed og styring blev klaret af en Arduino Nano kreds.


Vi var 15, der overværede præsentationen, der vist tændte et par julelys i nogles øjne.
Du finder meget mere på https://www.km3km.com/


Generalforsamling 2022 – referat

Referatet er godkendt af dirigenten og underskrevet. Du kan læse det her.


STATUS PÅ 1kW PA-PROJEKT – OZ7JI og OZ4KAJ

Torsdag den 10. marts gjorde OZ4KAJ Kaj og OZ7JI Jim status over deres fælles 1 kW PA-projekt, der begyndte for fem år siden. Efter mange timer og et par afbrændte udgangstransistorer til 1000 kr stykket er de tæt på at være i mål. Det afgørende for begge er dog ikke det færdige resultat, men selve processen undervejs. Derfor haster det heller ikke med få projektet afsluttet.

OZ4KAJ PA

Mens Jim har valgt en mere traditionel, analog udgave af samme konstruktion, har Kaj valgt en digitaliseret version, der er spækket med beskyttelseskredsløb . Fra det øjeblik PA-trinet tændes, overvåger det selv alle vitale funktioner. I høj grad et tænkende PA-trin, lysår fra de vintage Collins PA-trin, OZ9LD og OZ8CTH bruger.

Selv om både Kaj og Jim har gået efter mest mulig genbrug og mest mulig homemade, fremstår deres PA-trin som gennemtænkt håndværk med et professionelt look. Vi glæder os til den store dag, hvor de kommer i luften.

Klik her for at se OZ4KAJ’s præsentation


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.

b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.

  • Indkomne forslag.
  • Valg formand. På valg er OZ8CTH Peter.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ4KAJ Kaj og OZ6KK Knud Erik.
  • Valg af revisor. På valg er OZ0APT Arnth.
  • Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
  • Eventuelt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest onsdag den 2. marts. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Husk at betale kontingent inden den 1. marts. Ellers har du ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et par stykker smørrebrød. Af hensyn til traktementet tilmelding senest den 10. marts..

BESTYRELSEN

CORONA driller stadigvæk

Smittetallet er fortsat rekordstort. Selv om færre bliver alvorligt syge og indlagt, mener vi, at det er for tidligt at genåbne som planlagt i begyndelsen af februar. Der er ikke længere et forsamlingsloft, så formelt er der ikke noget i vejen for at samles allerede i næste uge. Men det er vores fornemmelse, at langt de fleste medlemmer vil være mest tryg ved, at vi først åbner igen den 3. marts, hvor smitten forventes at være kraftig på retur.

BESTYRELSEN


NY INDGANG TIL OZ7SKB

På grund af hærværk har Niels Ebbesen Skolen været nødt til at skifte låsesystem, ændre alarmzoner og stramme op på adgangen om aftenen. Derfor er der fremover kun en indgang til OZ7SKB, nemlig bagindgangen til den gang, som vores lokale ligger ved. Og ikke mindst: Vi kan kun bevæge os på denne gang. Forsøger vi med andre muligheder, vil alarmen gå igang.
Døren er kun åben i 10 minutter efter, at vi har kodet os ind.

Derfor: Kom til tiden. Der vil ikke være vagt ved døren. Skulle du komme for sent, så ring til en fra bestyrelsen. Tlf. numre kan du finde her.

Klik på billedet for at få et større kort

Afregning “Arnths Butik”

Se kildebilledet

Som du ved, så skal al handel igennem “Arnths Butik” afregnes med 10% af salgsprisen til klubben. Du afregner ved at lægge beløbet i kaffekassen og laver et bilag på beløbet. Det ligger en bilagsblok i kassen. Skriv dit call/navn  og hvad handlen vedrører på bilaget. Så kan kassereren få det rigtigt regnskabsført.

Skal du afregne andet til klubben, som du ikke kan gøre direkte til kassereren, så brug samme metode.

Afregning for kaffe og brød sker som sædvanlig ved blot at lægge 10kr hhv. 20kr i kassen uden bilag.


Mangler du oplysninger fra en gammel artikel??

Så se efter i Historiebogen


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Hver fredag kl. 20:00 på 144,575 MHz FM
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,748 MHz

Flag Counter