Bestyrelsen

OZ7SKB – Bestyrelsen

 Titel  Call  Navn  Telefon  E-mail
 Formand OZ8CTH  Peter Ravn  2463x0692  oz8cth(a)mail.dk
 Sekretær OZ4KAJ  Kaj Kaalund  2332x8780  
 Kasserer OZ6KK  Knud Erik Kaadner  5141x2308  
 Næstformand OZ6KW  Thomas Nissen    
 Menigt medlem OZ7CH  Christian Hougaard 2178x1440  
 1. suppleant OZ5BK  Jens Kristensen    
 2. suppleant OZ7OX  Ole Andersen    
 I øvrigt       mail(a)oz7skb.dk
 Revisor OZ0APT  Arnth Thomsen    
 Revisorsuppleant OZ4BM  Bent Møller    

Som valgt på ordinære generalforsamlinger den 23. marts 2023