Båndlandelisten

Danish DX Group’s hjemmeside og periodisk i OZ vises Båndlandelisten (seneste fra september), som er en opgørelse over hvor mange båndlande vi HAM’s har fået i loggen. Listen er inddelt i 4 “afsnit”:

  1. Total
  2. CW
  3. SSB
  4. DIGITAL

som hver er opdelt i HF båndene fra 1,8MHz til 28MHz.

OZ1EDD har lavet et regneark i Excel 2010 “Båndlandelisten” , som kan hjælpe dig med at holde regnskab.

Arket er beskyttet i de 10 øverste rækker. De skjulte rækker indeholder mellemregninger. Der er ikke kodeord på beskyttelsen, så du kan blot fjerne beskyttelsen på sædvanlig regnearkvis.

Som eksempel er oprettet en række DXCC lande med nogle inddateringer. C, S og D står for hhv. CWE, SSB og DIGITAL. De hvide kolonner er til loggede forbindelser. Marker med et “1”. De grønne kolonner er en markering af bekræftede forbindelser. Der er et sæt kolonner for hvert bånd.

Du kan nu bruge de fire øverste synlige kolonner at rapportere videre fra, som beskrevet  på Danish DX Group’s hjemmeside eller i OZ.

God fornøjelse
OZ1EDD