Om OZ7SKB

Adresse: Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg link til vejviser

Mødeaften hver torsdag kl. 19:30 i skolens åbningsperioder. Se datoer i Aktivitetskalenderen

Medlemsskab koster 300,- kr. pr. år (ved indmeldelse efter 1. juni dog 150,- kr. for resten af året). Indmeldesesgebyr 50,- kr.
Kontingent + gebyr indbetales på konto 9326-9042377732 Sparekassen Kronjylland. Husk at opgive navn og evt. call.
Kassereren modtager ikke kontanter.

Kontakt et bestyrelsesmedlem for medlemsskab eller mød op til en klubaften.