Find OZ7SKB

Kør imod Skanderborg:

E45 fra syd: Vælg afkørsel 52 “Skanderborg V”. Drej til højre imod byen. Følg vejen (Ryvej -> Ladegårdsbakken) ca. 2,9 km til Højvangen (CircleK på højre hjørne). Drej til højre.

E45 fra nord: Vælg afkørsel 51 “Skanderborg N”. Drej til venstre. Kør ca. 1,1 km. til T-kryds. Drej til højre ad rute 170 imod Skanderborg. Kør ca. 2,3 km. Drej til venstre ad Højvangen. CircleK på modsatte hjørne.

E45 from south: Exit 52 “Skanderborg V”. Tyrn right to the city. Folow the road (Ryvej -> Ladegårdsparken) about 2.9 km to Højvangen (CircleK on the rigjht corner). Turn right.

E45 from north: Exit 51 “Skanderborg N”. Turn left. Run about 1.1 km to the T-junction. Turn right down route 170 against Skanderborg. Run about 2.3 km. Turn left onto Højmarken. CircleK on the opposite corner. 

Satellit kort. Åbner i et nyt vindue.

Tag første afkørsel i første rundkørsel. Kør længst muligt og find parkering. Du holder nu ved Niels Ebbesen Skolen.
The first exit at the first roundabout. Run as long as possible and find parking. You are now at “Niels Ebbesen Skolen”.

 Find trappen
Find the stairs

1 Trappen og følg stien indtil and folow the path until …2 Stien

du har statuen på venstre side you have this statue on your left 3 Statuen

Gå ind ad indgangen Go to the entrance 4 Indgang og drej til højre ved “N.E.S Cafén” and turn right at “N.E.S. Cafèn” 5 Til højre ved tutten
Døren kan være låst, så ring til en fra bestyrelsen, som vil sikre, at der bliver låst op. 
The door may be locked. Please call someone from the board who will ensure that it is unlocked.

Gå helt til bunden af lokalet Go through the room 6 Gå til bunden

og drej til venstre ind på gangen med skabe and turn left into the hallway with closets  7 Gangen med skabe

Gå 3 grønne buer frem Path 3 green walls 8 Et stykke fremme og du finder døren ind til EDR på den modsatte side and you will find the EDR door on the oposite side 9 Døren til EDR Skanderborg