Find OZ7SKB

Du er velkommen til at besøge OZ7EDR Skanderborg. Kom en åben klubaften, så du ikke kører forgæves. Du kan se et komplet program i kalenderen på forsiden. Du kan selvfølgelig aftale med et bestyrelsesmedlem i forvejen. Se telefonlisten.
We will welcome as guest in the OZ7SKB Club. Be sure to choose an open meeting night. Find date and time in the frontpage calendar. You are welcome to contact a board member in advance (call numbers)

Kør imod Skanderborg:

E45 fra syd: Vælg afkørsel 52 “Skanderborg V”. Drej til højre imod byen. Følg vejen (Ryvej -> Ladegårdsbakken) ca. 2,9 km til Højvangen (CircleK på højre hjørne). Drej til højre.

E45 fra nord: Vælg afkørsel 51 “Skanderborg N”. Drej til venstre. Kør ca. 1,1 km. til T-kryds. Drej til højre ad rute 170 imod Skanderborg. Kør ca. 2,3 km. Drej til venstre ad Højvangen. CircleK på modsatte hjørne.

E45 from south: Exit 52 “Skanderborg V”. Turn right to the city. Folow the road (Ryvej -> Ladegårdsparken) about 2.9 km to Højvangen (CircleK on the right corner). Turn right.

E45 from north: Exit 51 “Skanderborg N”. Turn left. Run about 1.1 km to the T-junction. Turn right down route 170 against Skanderborg. Run about 2.3 km. Turn left onto Højmarken. CircleK on the opposite corner. 

Oversigtskort. Detaljekort. Åbner i et nyt vindue.

Tag første afkørsel i første rundkørsel. Kør længst muligt og find parkering. Du holder nu ved Niels Ebbesen Skolen. Ring til et bestyrelsesmedlem (telefonliste), som vil hjælpe dig resten af vejen.
The first exit at the first roundabout. Run as long as possible and find parking. You are now at “Niels Ebbesen Skolen”. Please call one of the board members (numbers), who will guide you the rest of the way.