Velkommen til OZ7SKB


Kan du bruge en loddekolbe?

I sidste uge mødte OZ8CTH denne kvinde på Arbejdermuseet i København.


Hvad har du gang i?

Som det fremgik sidste torsdag, har medlemmerne af OZ7SKB gang i mange projekter.

Peter, OZ8CTH, fortalte om sine oplevelser med akustisk og elektrisk støj i forbindelse med sin nye transceiver. Den akustiske støj stammede fra en blæser i stationen. Når blæseren skal være effektiv, er det samspillet mellem antallet af omdrejninger, mængden af luft der skal flyttes, udformningen af vingerne og dermed lydtrykket samt vibrationer, der afgør lydniveauet. Løsningen blev under garantien en anden og mere støjsvag blæser.

Problemet med elektrisk støj viste sig at stamme fra små ”udfald” i netspændingen, der kunne ses som pludselige knæk på sinuskurven på skopet. Det kan der være flere årsager til. Et forslag gik på, at det kan være en thyristorstyring i et industrianlæg, hvilket passer med, at det tilsyneladende kun sker i dagtimerne og ikke i weekenderne.

Bent, OZ4BM, fortalte om et projekt, hvor han gerne vil bruge en B&O båndmikrofon type Bm3, designet af Rørbæk Madsen, som sin stationsmikrofon. Det giver visse udfordringer, for frekvensspektret for den er ikke velegnet til stationsbrug.  Bent har derfor en speciel forforstærker på tegnebrættet, som skal give den nødvendige tilpasning.

Lars, OZ1IVA, er gået i gang med antenner og filtre til Field Day og regner med, at vi skal være aktive på 20, 40 og 80 meter, muligvis også på 10 og 15 meter. Der satses på GP og div. dipoler.

Lars bruger en lille 12 volts blæser til at fjerne røg, når han lodder, og det har vist sig effektivt. Den er bl.a. i brug i forbindelse med et projekt for spejderne, hvor der skal monteres komponenter på print, der til en yderst rimelig pris er fremstillet i Kina.

Ole, OZ7OX, har arbejdet med sin lytterantenne, der består af 2 antenner, opsat i trekant, og koblet via ferritkerner, hvor det viste sig, at fødekablerne var defekte. Rep. bød så på en lille udfordring, for hvis forbindelserne vendes forkert, sker der en udfasning af signalerne.

Søren, OZ1RE, havde med hjælp fra Thomas, OZ6KW, fået etableret en effektiv jordforbindelse til stationen, så de støjproblemer, han havde, nu er reduceret betragtelig. Han overvejer at anskaffe en ny GP og måske en G5RV antenne.

Walther, OZ9WRH, har også arbejdet med støjproblemer. En jordledning har for hans vedkommende reduceret støjen fra S9 til S3. Han kører FT8 på 60 meter på en Hustler GP, som egentlig ikke er beregnet til det bånd, men med et fint resultat.

Niels, OZ4AAL, vil meget gerne køre OX på 60 meter med sin dipol, men har vanskeligt ved at blive hørt. Han har en formodning om, at den ene side af dipolen rører ved masten, og at det er årsagen, så der forestår lige en tur op i masten.

Jens, OZ5BK, viste et projekt, hvor han ved hjælp af Reed-relæer kunne skifte mellem tre antenner og tre radioer på det samme fødekabel trukket gennem antennerøret.

Knud Erik, OZ6KK, viste sin cw-keyer, der har 8 hukommelser og er opbygget omkring en Arduino platform, som OZ4KAJ har undervist i her i klubben.


BREAKING NEWS!

FORUM FOR DRAKE OG ANDRE VINTAGE ENTUSIASTER HVER SØNDAG KL. 13 på 3748 kHz. 
På premieredagen i søndags deltog 5 vintage operatører med Drake eller Heathkit stationer.

Se også: https://www.vintageradios.eu


 

Markedspladsen er nu blevet til “Arnths hjørne”

Efter OZ0APT Arnths forslag på generalforsamlingen 2019 er der nu oprettet en stadeplads i radiorummet, hvor du kan stille de sager, som du ønsker at sælge eller give væk.

Reglerne er, at klubben skal betales 10% af salgsprisen, dog maksimalt 100 kr.
Du skal markere dine sager med call, pris og dato.
Sager, der gives væk, har plads på venstre sides hylder og må stå på pladsen maksimalt 4 mødetorsdage. Herefter vil stademanager Arnth overføre det til genbrugspladsen.

Blandt de sidst modtagne effekter er en MFJ 20 meter QRP SSB transceiver og en Heil studiemikrofon med bom og foot switch.


Ansvarsområder er nu fordelt

Som OZ8CTH Peter opfordrede til i sin formandsberetning sidste torsdag, er forskellige ansvarsområder nu fordelt imellem klubbens medlemmer:

 • Bibliotek og arkiv: OZ7CH Christian
 • Radiorum: OZ2LC Lars og OZ1RE Søren
 • Antenner: OZ6KW Thomas og OZ7OX Ole
 • Målerum: OZ4BM Bent og OZ7JI Jim
 • Mekanisk værksted: Her har du chancen!
 • Reparationsværksted: OZ1IVA Lars
 • DepotforWalther: OZ10W Walther
 • Køkken, kaffe mv.: OZ7CH Christian og OZ0APT Arnt
 • Øl og sodavand: OZ10W Walther
 • Weekend/outdoor aktiviteter: OZ1RE Søren, OZ7MGJ Michael og OZ6KW Thomas
 • Lokaler og indretning: OZ5BK Jens

 

Referatet fra årets generalforsamling er nu klar

Du kan læse det under Om OZ7SKB, Referater eller klikke her.


 

Sidste Arduino Workshop aften

Holdet til Arduino workshop skal bemærke, at næste og også sidste aften i denne sæson bliver den 2. maj


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Se de historiske nyheder i Historiebogen.

Hver mandag kl. 20.00 nyt fra regionen på Yding Skovhøj Repeateren 145.675 MHz
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,748 MHz

Flag Counter