Velkommen til OZ7SKB

Legend Cars som hobby

Torsdag den 11. april venter der os en oplevelse noget anderledes end sædvanlig. Kim Petersen fra Selling har en hobby, som han er mindst lige så optaget af, som vi er af amatørradio. Han kører motorløb med Legend Cars. Og som overskriften i Lokalavisen Favrskov antyder, så går det ikke så ringe endda. Kim vil fortælle om motorklassen Legend Cars og hans oplevelser med bilerne. Og ikke et ord om amatørradio! Forfriskende ikke?


HUSK ordinær generalforsamling den 29: februar

Husk at tilmelde dig hos formanden, hvis du da vil sikre dig smørrebrød.


OZ8WQ Silent key

OZ8WQ Andy sov stille ind den 6. februar 2024. Han blev 90 år.

Mange husker nok Andy som den teknisk interesserede radioamatør. Han var jo den ”gammeldags” radioamatørtype, hvor det hovedsagelig er de tekniske funktioner i aktiviteterne, der har den store interesse.

Men også Andys gode sociale egenskaber prægede hans radioamatør tilværelse. Han var f.eks. med til at få startet en lokalafdeling af EDR i Skanderborg. Han medvirkede selv i mange år, indtil svagheder på grund af sygdom gjorde ham mere passiv mht. afdelingsaktiviteterne.

Jeg lærte Andy at kende i 18 årsalderen, vi var omtrent lige gamle. Det var i starten af 1950erne, hvor vi mødtes på 80 meter båndet. Det viste sig, at vi havde frokostpause på samme tid og startede begge vores hjemmebyggede grej op, når vi havde spist vores frokost. Andy kørte med 12 w output og jeg med 8 w output. Vi blev gode venner.

Vi besluttede at bruge en sommerferie sammen på en cykeltur til Tyskland, hvor der lige efter krigen fandtes mængder af militært radiogrej fra krigens tid.  

På turen ville vi besøge nogle af de radioamatører, som vi havde haft QSO med på 80 meter. Vores rute på turen blev derfor i høj grad bestemt af en række bestemte QTH’er.  Vi besøgte mange radioamatører med hjemmebygget grej og fik derved nogle ”fiduser” med hjem.

Andy begyndte på en teknisk uddannelse ved Flyvevåbnet. Han blev selv lærer på uddannelsesstedet og fortsatte senere på Flyvevåbnets officersskole. Kombinationen af tekniker og officer gjorde Andy velegnet til ansættelse på et af NATOs kommunikationscentre, hvor han arbejdede indtil sin pension.

Andy mistede sin kone Christa sidste år. Det påvirkede hans aktiviteter, men heldigvis har han to brødre og en datter, som var ham en stor hjælp, da han den sidste tid måtte klare sig alene.

Vi radioamatører har mistet en god ven og en god kammerat med nogle dejlige menneskelige egenskaber. Han var en sand gentleman.

Æret være OZ8WQ Andys minde.

Bent OZ4BM

Andy bisættes fra Odder Kapel mandag den 19. februar kl. 13.


Så blev den nye Yaesu FT-710 HF-transceiver præsenteret i klubben. OZ1RE Søren gennemgik dens forskellige funktioner og indstillinger, OZ11KG Kjeld fortalte som daglig bruger om sine erfaringer med transceiveren, mens OZ8CTH Peter tog sig af lydsiden. Interessen og spørgelysten var stor blandt de fremmødte.


OZ0APT og OZ8CTH har i flere år været tovholdere på 3748 kHz. Det har de været glade for, men nu er tiden inde til et vagtskifte. Hvis ikke du hører OZ0APT eller OZ8CTH kl. 16, kalder du bare selv op. Frekvensen er populær, så der skal nok være nogen, der svarer. Uden regelmæssig aktivitet af OZ7SBK medlemmer risikerer vi, at 3748 overtages af andre. Og det vil være en skam. Så vidt vides er vi den eneste EDR afdeling med fast frekvens og mødetidspunkt på 80 meter.


Arduino intro

Som optakt til forårets dummyload byggeprojekt introducerede OZ4KAJ Kaj torsdag den 25. januar klart og veloplagt de grundlæggende principper i programmering og brug af Arduino til spændingsmåling, i dette tilfælde senderens output i watt målt på dummyloaden. Efter præsentationen delte Kaj poser med ”stumper” ud til dem, der deltager i byggeprojektet, som der er stor interesse for.


Ordinær generalforsamling
Indkaldelse

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 29. februar 2024 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
  b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg formand. På valg er OZ8CTH Peter. Genopstiller ikke.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ4KAJ Kaj og OZ6KK Knud Erik.
 7. a) Valg af revisor. På valg er OZ0APT Arnth.
  b) Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
 8. Eventuelt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest onsdag den 21. februar. Tlf. 24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Husk at betale kontingent inden den 29. februar. Ellers har du ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et par stykker smørrebrød. Af hensyn til traktementet tilmelding senest den 22. februar

BESTYRELSEN


Mit liv som radioamatør

Den 11. januar fik vi et godt indblik i OZ4AAL Nils liv som radioamatør. Livet fra erhvervelsen af D-licensen 1988(som det hed dengang), opdateret til B og sluttelig A-licensen i 1990 og jagten på diplomer.
I årene er det blevet til mange. Både diplomer og lande. I flæng kan nævnes WAC, WAS og DXCC diplomerne. Kronen på værket indtil nu er DXCC Honor roll som bevis på, at Niels med pt. 339 bekræftede nu mangler under ti lande. DXCC diplomet er med mindst 100 lande bekræftet på alle HF-bånd.
Se øverst til venstre blandt diplomer på foto.
I øvrigt blev brugen af elektroniske logprogrammer berørt. Niels anvender selv VQ-log.


“Godt nytår”
Mødet i aften 4/1 er aflyst

På grund af vejr- og færdselssituationen har bestyrelsen besluttet at aflyse 2024′ første klubmøde.
Foredraget næste torsdag den 11. gennemføres som planlagt


Indgang til afdelingen

På grund af hærværk har Niels Ebbesen Skolen været nødt til at skifte låsesystem, ændre alarmzoner og stramme op på adgangen om aftenen. Derfor er der fremover kun en indgang til OZ7SKB, nemlig bagindgangen til den gang, som vores lokale ligger ved. Og ikke mindst: Vi kan kun bevæge os på denne gang. Forsøger vi med andre muligheder, vil alarmen gå igang.
Døren er kun åben i 10 minutter efter, at vi har kodet os ind.

Derfor: Kom til tiden. Der vil ikke være vagt ved døren. Skulle du komme for sent, så ring til en fra bestyrelsen. Tlf. numre kan du finde her.

Klik på billedet for at få et større kort

Afregning “Arnths Butik”

Se kildebilledet

Som du ved, så skal al handel igennem “Arnths Butik” afregnes med 10% af salgsprisen til klubben. Du afregner ved at lægge beløbet i kaffekassen og laver et bilag på beløbet. Det ligger en bilagsblok i kassen. Skriv dit call/navn  og hvad handlen vedrører på bilaget. Så kan kassereren få det rigtigt regnskabsført.

Skal du afregne andet til klubben, som du ikke kan gøre direkte til kassereren, så brug samme metode.

Afregning for kaffe og brød sker som sædvanlig ved blot at lægge 10kr hhv. 20kr i kassen uden bilag.


Mangler du oplysninger fra en gammel artikel??

Så se efter i Historiebogen


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Hver fredag kl. 20:00 på 144,575 MHz FM
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,748 MHz

Flag Counter