Velkommen til OZ7SKB

CARIBBEAN NIGHT

Fredag den 31. marts på 100-årsdagen for overdragelsen af De Vestindiske Øer til USA sætter vi alle radiosejl til. OZ100DVI starter fredag kl. 12 dansk lokaltid og slutter 24 timer senere lørdag kl. 12.

Aktivitetskalender

 

DATE TIME OPERATOR BAND MODE
31/3 12-15 OZ8CTH 20/17/15 SSB
31/3 15-24 OZ7OX/OZ1DJJ 30/40/60/80/160 SSB/CW
31/3 15-16 OZ0APT 60 SSB
31/3 17-18 OZ0APT 80 SSB
31/3 20-22 OZ1RE 40 SSB
1/4 08-10 OZ1RE 40 SSB
1/4 10-12 OZ8CTH 20 SSB

 

Aktivitetskalenderen er foreløbig og vil løbende blive opdateret. Kontakt OZ1EDD Kaj ,oz1edd@gmail.com, hvis du vil med i kalenderen. Du er også meget velkommen til at besøge de aktive stationer – enten for at følge slagets gang på nærmeste hold eller for selv at deltage som operatør.

_____________________________________________________________________

NB!

Torsdag den 30. marts fortæller OZ5RB Hans om De Vestindiske Øer. OZ5RB har et indgående kendskab til øerne og deres historie, kultur og natur, så glæd dig til en spændende Dansk Vestindien aften. OZ5RB er også forfatter til flere bøger, bl.a. til Hemmelig Dansk Radiotjeneste under 2. verdenskrig (1992). Du kan låne bogen på biblioteket eller købe den hos EDR.

_____________________________________________________________________

 

80m døgnrytmen som OZ0APT ser den

 

Efter OZ0APT Arnths foredrag om livet på 80m, er hans oversigt over 80m døgnrytmen blevet efterspurgt. Den er nu tilgængelig her. Og den kan findes under menupunkt HAM online.

 

 

 


 

Tillykke

OZ2FFJ Frank kan nu spille på alle HAM-tangenter med sit nye A certifikat.


CW kurset aflyst

Relateret billede

Når foråret kommer, og dagen bliver længere, kan det være svært at finde tid til alt det, man gerne vil. I den senere tid har der været faldende tilslutning til CW kurset, der efter ønske fra kursusleder OZ1AAL Niels derfor aflyses. Måske vil der på et senere tidspunkt være interesse for at genoptage CW kurset.


Bestyrelsen konstitueret

På bestyrelsesmødet tirsdag den 14. marts blev bestyrelsesposterne fordelt. Formanden er personligt valgt i 2016. De forskellige poster er nu:
Formand:  OZ8CTH Peter
Næstformand:  OZ1RE Søren
Kasserer: OZ6KK Knud Erik
Sekretær: OZ1EDD Kaj
Menig: OZ5BK Jens
Se yderligere oplysninger

Søren vil være bestyrelsens kontakt ang. Field Day og Flora Fauna, Jens ang. lokaler og lokaleindretning.
Silent Key kontaktgruppen består af formanden og sekretæreren, som kan kontaktes i påkommende tilfælde. De vil udelukkende kunne benyttes af klubmedlemmers pårørende, og ydelsen vil som udgangspunkt være rådgivning og evt. vurdering. Som foreslået af OZ4BM Bent kan medlemmer med særlig tilknytning til familien inddrages. Omfang, inddragelse m.m. besluttes fra sag til sag.


Certifikatprøve 2/2 2017 opgaver og svar

Du kan downloade opgaver og svar her 
Menupunktet “Certifikatkursus D/D” er flyttet til “Historiebogen” under 2016. Her findes linket til opgaver og svar også.


Fra generalforsamlingen den 2/3 2017

OZ8WQ Andy blev “genvalgt” som dirigent og førte os igennem generalforsamlingen med sin sædvanlige myndighed.

Formanden OZ8CTH kom i sin beretning ind på, at OZ7SKB er en særdeles aktiv forening. Flere rekorder blev slået i det forgangne år: 1/3 flere medlemmer, dejlig stor tilslutning af både XYLs og OMs til årets juleafslutning, og både besøgende og antal qso’er slog sidste års Field Day. De mange foredrag, OZ100DVI projektet og malerarbejdet blev fremhævet.

OZ6KK fremlagde regnskab og budgetforslag. Han konstaterede, at budgettet for næste år viser et mindre underskud bl.a. pga. en ny antenneansvarsforsikring. Regnskabet blev taget til efterretning, og budgettet blev vedtaget.

Der var indkommet 3 forslag. Arnth foreslog, at der nedsættes et Silent Key udvalg, som kan hjælpe efterladte til klubbens medlemmer med værdiansættelse og afhændelse af grej. Knud Erik foreslog en kontingentforhøjelse til 250 kr, og at levering af QSL kort igennem klubben skal koste 25kr. Bestyrelsen sørger for, at et Silent Key udvalg nedsættes, kontingentforhøjelsen blev vedtaget til 300kr efter forslag fra salen. Forslaget om betaling for QSL kort igennem klubben blev ikke vedtaget.

Nyvalgte til bestyrelsen blev OZ1RE Søren og OZ5BK Jens. Vagn og Ole ønskede ikke genvalg.
Som suppleanter blev OZ0APT Arnth og OZ9MZ Jens valgt.
OZ4BM Bent blev genvalgt som revisorsuppleant.

Der var mødt 25 medlemmer til generalforsamlingen. Når det endelige referat er blevet underskrevet, vil det blive fremlagt i klubben.

Efter generalforsamlingen var klubben vært for en gang smørrebrød, som sædvanlig medbragt af OZ7OX Ole.


En super aften med OZ7AEI Jakob og OZ3FI Finn

Jakob på podiet

 

 

“5 minutter at komme af sted, 15 minutter til første QSO og 10 minutter at bryde ned”
Mantraet for en Flora Fauna tur.

Nogle af de 20 interesserede tilhørere

 

 

 

Jakob og Finn holdt os 20 fremmødte fanget med et særdeles inspirerende foredrag om Flora Fauna ideen, passende udstyr og logning, at vi nær ikke havde nået at få kaffe!!

Portabelt udstyr

Et EDR-foredrag, vi kan foreslå andre afdelinger.

Download Jakobs præsentation her 
Den indeholder gode links og henvisninger.


Nej du er ikke gået forkert

Malerne Arenth, Søren og Christian har været igang. Skiddengult er blevet til rumudviddende hvidt.


Hva’ så?

Er du med på:

  • OZ100DVI projektet?
  • En speciel fejring af den 31. marts?
  • Bygning af et HF PA-trin til efteråret?
  • At bruge klubbens radiorum meget mere?
  • At levere stof til klubbens Facebook side?
  • Flora Fauna?
  • Nyt …. ? (Din idé)

Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Se de historiske nyheder i Historiebogen.

Lokalfrekvens 144.525 MHz og 433.525 MHz
Hver mandag kl. 20.00 nyt fra regionen på Yding Skovhøj Repeateren 145.675 MHz
Hver dag kl. 17:00 på 3,748 MHz
Hver tirsdag  kl. 20 på 5.330 kHz USB

Flag Counter