Velkommen til OZ7SKB

OZ7SKB Skanderborg holder sommerferie

Det er fortsat uklart, hvornår Danmark genåbner i et omfang, så vi igen kan mødes undre trygge og sikre forhold i OZ7SKB. Derfor har Bestyrelsen besluttet at aflyse alle aktiviteter på denne side af sommerferien.

Vi satser dog på at kunne gennemføre sommerafslutningen den 11. juni på et passende sted under åben himmel, så vi kan snakke om vores dejlige hobby og hilse på hinanden. Det vender vi tilbage til, når vi kender mere til regeringens genåbningsplaner. Hold dig derfor løbende orienteret på www.oz7skb.dk. eller Facebook.

De foredrag, vi har måttet aflyse i foråret, vil blive gennemført, når vi åbner igen. Forhåbentlig bliver det allerede i august.

Indtil da mødes vi hver dag kl. 16 på 3748 kHz og på vores Facebookside, hvor der har været en kraftig stigende aktivitet. Har du ikke allerede været inde, så prøv det. Kontakt evt. OZ4KAJ (23328770), hvis du har brug for lidt intro.

På gensyn.
BESTYRELSEN


Vi udsætter igen

Foto: OZ4KAJ

Bestyrelsen har besluttet at vi aflyser/udsætter al fysisk mødeaktivitet til tidligst 7. maj. Bemærk at det også gælder besøget på Terma planlagt til den 17. april. Vi finder en ny dato.

Men heldigvis giver vores pragtfulde hobby os muligheder for at mødes på anden vis. På “3748” (3,748MHz) deltager flere og flere. Både medlemmer af OZ7SKB, men også mange andre fra det ganske land. Tidspunkter er som sædvanlig kl. 16.00 på hverdage og kl. 11.00 på lørdage.

Vi oplever også en stigende aktivitet på vores facebookside. Har du ikke været inde endnu, så prøv det. Kontakt evt. OZ4KAJ hvis du behøver lidt intro.

Følg udviklingen på favebook og her på siden.

Bestyrelsen


Vintage radio hver søndag kl. 13

For et år siden tog OZ1IJX og OZ8CTH initiativ til et forum for vintage radio entusiaster. Det første møde blev afholdt den 24. marts, hvor fem amatører med vintage grej deltog. Siden har mere end 30 vintage operatører deltaget. Vi mødes hver søndag kl. 13 på 3748 kHz, hvor vi udveksler rapporter, tips og erfaringer. Så deltag eller lyt med i dag, hvor vi kan fejre vores 1-års fødselsdag. Her vil du høre de gamle Collins, Drake, Heathkit, Yaesu og Kenwood stationer fra dengang, far var dreng.

Om lørdagen kan du kl. 13 på på 3660 kHz høre den norske nostalgiring LA2OLD, der starter med check in i AM. Se også  http://www.la2old.no/index.php


Ingen mødeaktivitet før tidligst efter påske – 16/4.

Vi aflyser alle møder om torsdagen indtil påske. Så første mødegang bliver TIDLIGST torsdag den 16. april.

Det betyder, at generalforsamlingen udskydes. Der er blot budget, valg og forslag om en enkelt tilføjelse til vedtægterne på dagsordenen. En ny dato fastsættes senere. Det gælder også for de arrangementer, der nu bliver aflyst.

Følg med på Facebook og her på hjemmesiden.

Lad os glædes over, at vi har en hobby, der kan udføres hjemmefra. Husk at du på hverdage kl. 16 altid kan møde nogle af dine klubkammerater på 3748 kHz. Senest har 2 x Niels, OZ4AAL og OZ1NKF, været på besøg på den populære frekvens.

BESTYRELSEN


AFLYSNING

Vi har besluttet at aflyse mødet i klubben på torsdag den 12. marts. Det begrundes i den udvikling Coronasmitten er i, vores lokalers indretning og i øvrigt at vi er på en skole. Hold dig orienteret her på hjemmesiden eller på Facebook om de kommende torsdage. Vi tager en uge af gangen.

BESTYRELSEN


KH8 – American Samoa


Den 20. februar holdt OZ0J Jørgen et medrivende foredrag om en DXpedition til KH8 American Samoa. Det ligger et sted ude midt i Stillehavet. Link til google maps.

Vi fik hele fortællingen om Jørgens og hans rejsefælle OZ1RH Palles “fortrædeligheder” på turen. Lige fra starten i USA via Hawai til KH8, det gode logi med betalingsstrøm og til hjemrejsen med efterfølgende arbejdsdag.

Et godt EDR foredag, vi kan anbefale andre.


Bestyrelsesmøde 6. februar 2020

Du kan læse referatet her

Er også tilgængelig under Om OZ7SKB / Referater


Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 19. marts 2020 kl. 19:30. Dagsorden for lige årstal ifølge vedtægterne.
Du kan læse/downloade dagsordenen her >>

HUSK at kontingent skal være betalt senest 1. marts for, at du har stemmeret


Velkommen i Drake familien

Så er OZ9LD blevet QRV på 80 meter med en Drake TR7 line. Tillykke med nyerhvervelsen, John!


Så fik vi det lært

På årets første foredragsaften underholdt OZ4BM Bent med emnet “Måling på modtagere”. Er super indføring i teorien og teknikken bag. Det føg i luften med begreber som RMS, dB, støjgulv etc. Og til slut en demonstration af, hvad klubbens målesendere kan tilbyde os. Så nu kan du få efterprøvet din modtagers data.


Nytårshilsen fra kassereren:
Kontingentet på Kr. 300, – for 2020 bedes indbetalt på klubbens konto 9326 9042377732 senest 1. marts, med angivelse af kaldesignal eller navn.

OBS: Du har ikke stemmeret på generalforsamlingen, hvis ikke kontingentet er indbetalt rettidigt.


Lynkursus i førstehjælp

Som bekendt, så afholder klubben et lynkursus i førstehjælp den 30. januar. Det er OZ4AAL Nils’ harmoniske Martin, der fører ordet.
Kurset bliver et hjerteforeningskursus på ca. 30 minutter. Der kan højest være 15 deltagere på et hold, så vi opdeler os i 2 hold. 
Læs mere om kurset ved at klikke her ->


2 gode foredrag

Vi har på det sidste haft to gode foredrag.

Først OZ1IVA Lars, der den 21. november fortalte  om deltagelse i 80 meter aktivitetstest. Lars’ præsentation kan du finde her.

Dernæst den den 5. december, hvor OZ6NT Niels fortalte om de vigtigste opdagelser og opfindelser, der har lagt grunden til den pragtfulde hobby, vi har. Og også har lagt grunden til den “elektroniske verden, vi har i dag.


Breaking News!!!

I den senere tid er forholdene på 80 meter sidst på dagen blevet meget dårlige for indenlandske forbindelser. Derfor nyt mødetidspunkt. Fra mandag den 25. november mødes vi alle hverdage kl. 16 på 3748 kHz +/- 5 kHz. Vi glæder os til at høre dig.

SIDSTE NYT!!! På opfordring genåbner vi lørdag kl. 11 på 3748 kHz som mødetidspunkt. Vi håber, at flere dermed får mulighed for at deltage.


“At støje eller ikke støje…”

Det er det store spørgsmål for mange radioamatører. Både selv at generere støj og at være generet af støj. En kapacitet inden for området OZ8CY Christian fortalte den 14. november om de forskellige aspekter. Og om hvordan de kan imødegås.

Christians præsentation med mange gode fif kan hentes her.


OZ1RE Sørens præsentation af FTdx101D

Torsdag den 31. oktober holdt OZ1RE Søren en glimrende præsentation af sin nye FTdx101d transceiver. Mon ikke de fleste nu havde et punkt til julens ønskeseddel?
Lidt forsinket kommer her lidt billeder, som OZ7MGJ Michael tog.


Afregning “Arnths Butik”

Se kildebilledet

Som du ved, så skal al handel igennem “Arnths Butik” afregnes med 10% af salgsprisen til klubben. Du afregner ved at lægge beløbet i kaffekassen og laver et bilag på beløbet. Det ligger en bilagsblok i kassen. Skriv dit call/navn  og hvad handlen vedrører på bilaget. Så kan kassereren få det rigtigt regnskabsført.

Skal du afregne andet til klubben, som du ikke kan gøre direkte til kassereren, så brug samme metode.

Afregning for kaffe og brød sker som sædvanlig ved blot at lægge 10kr hhv. 20kr i kassen uden bilag.


Mangler du oplysninger fra en gammel artikel??

Så se efter i Historiebogen


Certifikatprøve den 12. december

OZ7SKB afholder Certifikatprøve (A/B/D) torsdag den 12. december kl. 16.30. Tilmelding til Energistyrelsen senest 14 dage før prøven. 

Du kan tilmelde dig ved at klikke på dette link: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ENS/Ansoegning_om_tilladelse_til_frekvensanvendelse


Efterlysning

OZ7CH Christian og OZ8WQ Andy har for tiden travlt med at skaffe orden i afdelingens samling af OZ bladet, der er en guldgrube for eksperimenterende radioamatører. Den foreløbige opgørelse viser en del huller i samlingen. OZ7CH og OZ8WQ bliver derfor meget glade, hvis du på en eller anden måde kan bidrage til at udfylde hullerne, så samlingen kan blive intakt. Kontakt venligst OZ8WQ eller OZ8CTH inden levering, så vi undgår at få flere årgange/ numre end dem, vi mangler.

1996    mangler nr 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 og 12

1997    mangler nr 2, 3, 4, 8, 9, 11 og 12

1998    mangler alle nr 1, 3, 4 og 7

1999    mangler nr 2, 6 og 9

2000    mangler nr 1, 2, 4, 8 og 12

2008    mangler nr 4

Listen opdateret 12/01/2020


OZ7SKB HAR FÅET NY ARBEJDSPLADS


Billige, hjemmelavede antenner

OZ1IVAs glemte præsentation med rigtig mange gode oplysninger
Tak til OZ1IVA Lars for et godt foredrag om billige, hjemmelavede antenner.

Hold da op for en Enigma Reload dag den 12. oktober

47 qsoer i alt, deraf 13 den 12. oktober. Færre end sidste år. Sidste qso var dagens eneste kodede med en anden aktivatorstation. Men hvilken station! GP3RS Bletchley Park, hvor afkodningen af Enigma endelig blev løst under WW2.

Enigma eventet faldt sammen med en bunkervandring arrangeret af Skanderborg Museum. Sikkert på grund af det gode vejr var tilslutningen overraskende stor. Omkring 500 var på vandring. Og alle kom omkring “vores” bunker til sidst. Tillagt cirka 100 andre besøgende, som ikke var på vandring, må det siges at være et arrangement af de helt store, selvom alle nok ikke var inde og opleve OZ1JS Jørgens kodning og morse af hhv. OZ2I Henning og OZ3MC Martin, gæstedeltagere fra Horsens, Haderslev og Skive. Tak for deltagelse. I øvrigt deltog OZ6KW Thomas og OZ9WRH Walther med antenneopsætning, samt OZ8CTH Peter, OZ6KK Knud Erik og OZ4KAJ Kaj, der fortalte de besøgende om de mere generelle ting omkring Enigma.

Det bliver svært at leve op til næste år, men Skanderborg Museum og gæstedeltagerne har allerede givet tilsagn om deltagelse næste år.

Bestyrelsen kan godt tænke sig at forny arrangementet uden at ændre ved den egentlige kerne. Har du gode ideer til det, så kontakt Peter eller en anden fra bestyrelsen.

 

Vi vil også søge at få et foredrag i klubben om Enigma inden næste år. Har du kendskab til en foredragsholder, så lad det komme bestyrelsen for øre.

Klik på billeder.

Enigma Reloaded 2019


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Se de historiske nyheder i Historiebogen.

Hver mandag kl. 20.00 nyt fra regionen på Yding Skovhøj Repeateren 145.675 MHz
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,748 MHz

Flag Counter