Velkommen til OZ7SKB


Der sker aldrig noget på 80 meter

Der sker aldrig noget på 80 meter. Den myte fik OZ0APT Arndt grundigt aflivet, da han 9/2 fortalte om 80 meter båndet, hvor han har været aktiv i mange år. Fra morgen til aften høres danske stationer, der hyggesnakker eller diskuterer tekniske spørgsmål. Lyt fx kl. 7 på 3.714 MHz, kl. 8 på 3.627 MHz, kl. 9 på 3.646 MHz, kl. 10 på 3.712 MHz eller kl. 16 på 3.720 MHz og 3.740 MHz. Arndt opridsede de forskellige frekvensers profil og historik og gav gode råd om båndkultur på 80 meter. Nyttigt for både nye og ældre amatører.

Fremover vil Arndt hver dag kl. 17 kalde op på 3.748 MHz i et forsøg på at skabe et forum for medlemmer af OZ7SKB. Andre er selvfølgelig også velkommen til at deltage.

SÅ HUSK: : 3.748 MHz +/- 3 kHz kl. 17


CW kurset er startet

Så er forårets CW kursus skudt i gang med OZ4AAL Niels som rorgænger. Kurset er både for begyndere og øvede. Mr. CW gennemgik de 10 mest enkle tegn: E (.), I (..), S (…), H (….), 5 (…..), T (-), M (–), O (—), CH (—-) og O (nul) (—–).

Lektie til næste gang: Lyt hver dag i en halv time til halvdelen af de 10 tegn på CW på HF. Skriv bogstavet ned hver gang du genkender et af tegnene.

Følg kurset her på hjemmesiden.


Tillykke

Et stort tillykke til Christian, som har bestået B-certifikatprøven og nu kan anvende call OZ7CH, og til Jens OZ5BK, som har bestået til A-certifikat.


Indkaldelse til Ordinær generalforsamling den 2. marts 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
    b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er OZ7OX Ole og OZ8NV Vagn. OZ8NV genopstiller ikke.
  6. Valg af revisor. På valg er OZ7EX Bent.
  7. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
  8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest torsdag den 23. februar. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

NB! Af hensyn til traktementet er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

Husk at få betalt kontingent inden sidste frist den 28. februar!
(200kr. til Sparekassen Kronjylland kontonr. 9326-9042377732, husk at skrive dit call på, så Knud Erik kan se, hvem der er indbetaler).


BREAKING NEWS BREAKING NEWS

Første OZ100DVI forbindelse til St. Thomas

OZ8CTH Peter havde fredag 27/1 2017 kl. 11.26 kontakt til KP2AD Lubos P Sudek på Saint Thomas på 20m SSB. KP2AD fortalte, at han havde læst om vores projekt i QST.

I denne uge kom også OZ7OX og OZ1EDD på banen. Vi er nu oppe på 1100 loggede qsoer til 62 lande. På qrz.com har der været over 4000 look ups.


OZ8WQ Andy om JAMMING – bevidste forstyrrelser

26. januar 2017
Jam og jamming har flere betydninger. Det illustrerede Andy på glimrende vis ved at hælde et glas marmelade ud over formandens nye iPad. Heldigvis var indholdet kun papirstykker. Men Peter blev forstyrret. Alle forstod budskabet.

Herefter tog Andy  os alle ved hånden og førte os helt tilbage til tidernes begyndelse og radiobølgernes opståen. Og op til nyere historisk tid med eksempler på, hvordan jamming er blevet brugt på forskellig vis. Og også hvordan det er blevet imødegået. Et teknologisk kapløb som så meget andet.


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Se de historiske nyheder i Historiebogen.

Lokalfrekvens 144.525 MHz og 433.525 MHz
Hver mandag kl. 20.00 nyt fra regionen på Yding Skovhøj Repeateren 145.675 MHz
Hver tirsdag  kl. 20 på 5.330 kHz USB

Flag Counter