Velkommen til OZ7SKB

Baggrunden for forslag til vedtægtsændringer

EDR har fået nye vedtægter, der også omfatter lokalafdelingerne.

§5. Lokalafdelinger

Stk. 1.  Hvor flere medlemmer af EDR bor samlet i et område, kan disse danne en lokalafdeling der har selvstændigt regnskab og fastsætter egne vedtægter og kontingentsatser. Lokalafdelingerne er tilknyttet EDR og virker gennem samarbejde for EDRs formål.

Stk. 2. Den enkelte afdeling benævnes EDR X AFDELING, hvor X står for den geografiske lokalitet (by eller egn). I Grønland kan “Experimenterende Grønlandske Radioamatører X afdeling, underafdeling af EDR” anvendes.

Stk. 3. Den enkelte lokalafdeling vedtager selv navn for X, der er gyldigt efter hovedbestyrelsen i EDRs godkendelse.

Stk. 4. Lokalafdelingen vælger selv sin formand og bestyrelse, som alle bør være medlem af EDR.

Stk. 5. En EDR lokalafdeling betaler et årligt kontingent til EDR, der fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

Det er baggrunden for, at Bestyrelsen efter en grundig gennemgang af afdelingens vedtægter har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer, så de bl.a. matcher EDRs vedtægter om lokalafdelinger. Andet ligger ikke bag forslaget. Forslaget er udsendt til alle medlemmer tirsdag og behandles under punkt 5 på generalforsamlingen 1. marts.

OZ8CTH Peter


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
  4. b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg formand. På valg er OZ8CTH Peter.
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ1EDD Kaj og OZ6KK Knud Erik.
  8. Valg af revisor. På valg er OZ7EX Bent.
  9. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
  10. Evt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest torsdag den 22. februar. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Husk at betale kontingent inden den 1. marts. Ellers har du ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement. Af hensyn til traktementet er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

BESTYRELSEN


Fix til problemer med HRD efter Win10 opdatering

Se Log programmer underTips og triks eller Klik her


Markedspladsen

Vi bruger nu til at handle og bytte grej. Vores gruppe er lukket for andre end medlemmer af Skanderborg EDR. Er du ikke medlem endnu, kan du skrive til webmaster.

NYT: Webmaster undersøger mulighed for at lave en markedsplads direkte på hjemmesiden her. Ønsket er, at medlemmer af klubben og andre selv skal kunne oprette annonce.


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Se de historiske nyheder i Historiebogen.

Køb og salg foregår på 


Lokalfrekvens 144.525 MHz og 433.525 MHz
Hver mandag kl. 20.00 nyt fra regionen på Yding Skovhøj Repeateren 145.675 MHz
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,748 MHz

Flag Counter