Velkommen til OZ7SKB

HB har efter udsendelse af OZ august 2020 konstateret, at der er en fejl i den vedhæftede stemmeseddel.
Fejlen består i vejledningen ved valget i Region Midtjylland hvor der står:
”Kun medlemmer i Syddanmark kan stemme her”. Denne vejledning er forkert. Der skal rettelig stå: ”Kun medlemmer i Midtjylland kan stemme her”.
Fejlen indebærer at medlemmer i både Region Midtjylland og Region Syddanmark kan være i tvivl om afstemningen. Det beklager vi, men håber vi hermed har fået gjort tilstrækkelig opmærksom på problemet.


 

Efterårets program

Vi præsenterer nu efterårets program med de emner, vi planlægger at gennemføre. Men bemærk lige, at mange af datoerne er foreløbige. Efterhånden som aftalerne falder på plads, vil det kunne ses på kalenderen.


Vi deltager ikke i Field Day 2020

HF Field Day 2020 får ikke deltagelse af OZ7SKB Skanderborg. Holdet bag og bestyrelsen har besluttet, at vi ikke ønsker at tage risikoen for coronasmitte ved at være tættere sammen i længere tid endnu.


ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 20. august 2020 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.

 2. Godkendelse af dagsorden

 3. Godkendelse af udskudt generalforsamling

 4. Formandens beretning.

 5. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
  b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.

 1. Indkomne forslag.

 2. Valg formand. På valg er OZ8CTH Peter.

 3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ4KAJ Kaj og OZ6KK Knud Erik.

 4. Valg af revisor. På valg er OZ0APT Arnth.

 5. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.

 6. Eventuelt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest tirsdag den 11. august. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Har du husket at betale kontingent? Ellers har du ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et par stykker smørrebrød. Af hensyn til traktementet er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig senest mandag den 17. august.

BESTYRELSEN


OZ7SKB holder sommerferie ind til den 20. august

Kære alle OZ7SKB medlemmer

Bestyrelsen har besluttet, at OZ7SKB holder sommerferie ind til den 20. august. Til den tid håber vi, at vi igen kan mødes under trygge og sikre forhold og genoptage snakken om det, der optager os allermest – amatørradio!

Vi er øjeblikket i gang med at planlægge efterårets program. Vi satser i første omgang på de punkter, vi måtte aflyse i foråret: Generalforsamling, intro til rævejagt, modulationsrapporter, udflugt til Skanderborg Brandstation, besøg på Terma, OZ4AAL i Rio de Janeiro, OZ4BM Maritime Mobile og foredrag om Caminoen. Desuden markerer vi 200-året for H.C. Ørsted og fortæller om de projekter, vi hver især har haft gang i under nedlukningen. Endelig er der Field Day i september og Enigma Reloaded i oktober, så der er masser at se frem til. Skriv eller ring endelig hvis du har forslag til emner. Den 15. juni regner vi med at kunne præsentere efterårets program på hjemmesiden.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer og glæder os til at se jer igen den 20. august.

BESTYRELSEN


Vi udsætter igen

Foto: OZ4KAJ

Bestyrelsen har besluttet at vi aflyser/udsætter al fysisk mødeaktivitet til tidligst 7. maj. Bemærk at det også gælder besøget på Terma planlagt til den 17. april. Vi finder en ny dato.

Men heldigvis giver vores pragtfulde hobby os muligheder for at mødes på anden vis. På “3748” (3,748MHz) deltager flere og flere. Både medlemmer af OZ7SKB, men også mange andre fra det ganske land. Tidspunkter er som sædvanlig kl. 16.00 på hverdage og kl. 11.00 på lørdage.

Vi oplever også en stigende aktivitet på vores facebookside. Har du ikke været inde endnu, så prøv det. Kontakt evt. OZ4KAJ hvis du behøver lidt intro.

Følg udviklingen på favebook og her på siden.

Bestyrelsen


Vintage radio hver søndag kl. 13

For et år siden tog OZ1IJX og OZ8CTH initiativ til et forum for vintage radio entusiaster. Det første møde blev afholdt den 24. marts, hvor fem amatører med vintage grej deltog. Siden har mere end 30 vintage operatører deltaget. Vi mødes hver søndag kl. 13 på 3748 kHz, hvor vi udveksler rapporter, tips og erfaringer. Så deltag eller lyt med i dag, hvor vi kan fejre vores 1-års fødselsdag. Her vil du høre de gamle Collins, Drake, Heathkit, Yaesu og Kenwood stationer fra dengang, far var dreng.

Om lørdagen kan du kl. 13 på på 3660 kHz høre den norske nostalgiring LA2OLD, der starter med check in i AM. Se også  http://www.la2old.no/index.php


Ingen mødeaktivitet før tidligst efter påske – 16/4.

Vi aflyser alle møder om torsdagen indtil påske. Så første mødegang bliver TIDLIGST torsdag den 16. april.

Det betyder, at generalforsamlingen udskydes. Der er blot budget, valg og forslag om en enkelt tilføjelse til vedtægterne på dagsordenen. En ny dato fastsættes senere. Det gælder også for de arrangementer, der nu bliver aflyst.

Følg med på Facebook og her på hjemmesiden.

Lad os glædes over, at vi har en hobby, der kan udføres hjemmefra. Husk at du på hverdage kl. 16 altid kan møde nogle af dine klubkammerater på 3748 kHz. Senest har 2 x Niels, OZ4AAL og OZ1NKF, været på besøg på den populære frekvens.

BESTYRELSEN


AFLYSNING

Vi har besluttet at aflyse mødet i klubben på torsdag den 12. marts. Det begrundes i den udvikling Coronasmitten er i, vores lokalers indretning og i øvrigt at vi er på en skole. Hold dig orienteret her på hjemmesiden eller på Facebook om de kommende torsdage. Vi tager en uge af gangen.

BESTYRELSEN


KH8 – American Samoa


Den 20. februar holdt OZ0J Jørgen et medrivende foredrag om en DXpedition til KH8 American Samoa. Det ligger et sted ude midt i Stillehavet. Link til google maps.

Vi fik hele fortællingen om Jørgens og hans rejsefælle OZ1RH Palles “fortrædeligheder” på turen. Lige fra starten i USA via Hawai til KH8, det gode logi med betalingsstrøm og til hjemrejsen med efterfølgende arbejdsdag.

Et godt EDR foredag, vi kan anbefale andre.


Bestyrelsesmøde 6. februar 2020

Du kan læse referatet her

Er også tilgængelig under Om OZ7SKB / Referater


Afregning “Arnths Butik”

Se kildebilledet

Som du ved, så skal al handel igennem “Arnths Butik” afregnes med 10% af salgsprisen til klubben. Du afregner ved at lægge beløbet i kaffekassen og laver et bilag på beløbet. Det ligger en bilagsblok i kassen. Skriv dit call/navn  og hvad handlen vedrører på bilaget. Så kan kassereren få det rigtigt regnskabsført.

Skal du afregne andet til klubben, som du ikke kan gøre direkte til kassereren, så brug samme metode.

Afregning for kaffe og brød sker som sædvanlig ved blot at lægge 10kr hhv. 20kr i kassen uden bilag.


Mangler du oplysninger fra en gammel artikel??

Så se efter i Historiebogen


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Hver mandag kl. 20.00 nyt fra regionen på Yding Skovhøj Repeateren 145.675 MHz
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,748 MHz

Flag Counter