CW kursus 2016

OZ4AAL Niels holder CW kursus for alle interesserede i første halvår af 2016.

Noter, værktøjer og andet CW stof kan findes her.

Her følger en kort beskrivelse af de enkelte lektioner, så du har en mulighed for at følge op, hvis du af uransagelige grunde ikke kan møde en aften.

Lektion 1 14/1:
Tegnene E (.), I (. .), S (. . .), H (. . . .) og 5 (. . . . .)
Til næste gang: Lyt hver dag i ca. et kvarter på morse f.eks. på 40m efter tegnene E, I og S. Noter hver gang du hører et af tegnene.

Lektion 2 21/1:
Tegnene T( – ), M( – – ), O( – – – ), CH( – – – – ) og 0 (nul)( – – – – – )
Til næste gang: Lyt efter de nu kendte tegn. Noter hver gang du hører et kendt tegn. Begynd evt. med de mest anvendte E, I, S, T, M og O.

Lektion 3 28/1:
Tegnene F (. . – .) og L (. – . .)
Huskeregel: “fri-ka-DEL-er” og “la-VÆR-med-det”
Øvelser med ord af de nu lærte 12 tegn.

Læg mærke til “håndskriften” – rytmen og tonen. Det hjælper med at adskille forskellige CW-stationed, der ligger tæt eller oven i hinanden. Niels henviste til de 2 øveprogrammer som et godt suplement til at lytte HAM CW.

Lektion 4 4/2:

Tegnene N( – .), G( – – .), Ø( – – – .) og 9( – – – – .)
Ø huske regel: O + E
Et hint til, nå vi er rigtige på: Normalt sendes 599. Men da 9 er ret lang, så anvendes 5NN ofte i kontestsammenhænge.

Lektion 5 11/2:

Tegnene N( – .), D( -. .), B( – . . .) og 6( – . . . .)
Og selvfølgelig alle tegnene fra de første 4 lektioner.

Lektion 6 25/2:

Tegnene A(. – ), W(. – – ), J(. – – – ) og 1(. – – – – )
Niels henviste til morsetræner “Koch Trainer”. Den kan downloades herfra www.g4fon.net/CW%20Trainer.htm
En lille hjælp kan findes her www.oz7skb.dk/kock-trainer-af-g4fon/

Lektion 7 3/3:

Repetition af alle de 24 lærte tegn.

Lektion 8 17/3:

Tegnene: R (. – .), P (. – – .), K ( – . – ), X ( – . . – ), Q ( – – . – ) og komma ( – – . . – – )
De nye tekster er lidt længere end de plejer at være.
Nogle af dem var på engelsk, og nogle indeholdt amatørforkortelser fra Q-koderne.
Lektion 9 31/3: