Bestyrelsen

OZ7SKB – Bestyrelsen

 Titel  Call  Navn  Telefon  E-mail

 Formand

OZ9KHA

 Kristian Hastrup 

 2780x7712

 hastrup@live.com

Næstformand

OZ6KW

Thomas Nissen 

   

 Kasserer

OZ6KK

 Knud Erik Kaadner

 5141x2308

 

Sekretær

OZ4KAJ

Kaj Kaalund

 2332x8780

 

 Menigt medlem

OZ7CH

 Christian Hougaard

 2178x1440

 

 1. suppleant

OZ5BK

 Jens Kristensen

   

 2. suppleant

OZ7OX

 Ole Andersen

   

 I øvrigt

     

mail(a)oz7skb.dk

 Revisor

OZ7JI

 Jim Andersen

   

 Revisorsuppleant

OZ8CTH

 Peter Ravn

   

Som valgt på ordinære generalforsamlinger den 29. februar2024