Livet på 80m i OZ-land

OZ0APT Arnth har lavet denne oversigt over livet på 8om for danske amatører. Du er særdeles velkommen til at hoppe med. Bare meld ind.

Kl. 07:00 på 3,714MHz eller 3,718MHz
Morgenklubben
Morgenklubben fungerer sådan, at den første, der kalder op, bliver ordstyrer. Når han går qrt, går rollen videre til den næste i rækken, hvis han vil. Det køre som en ring-qso. Hver gang det bliver ordstyrerens tur, spørger han, om der er flere, der vil være med.
Morgenklubben er en gammel ring på omkring 50 år.
Alle er velkomne.

Kl. 08:00 på 3,627MHz
Æterens sønner
Æterens sønner er en ringqso, der starter med, at ordstyreren OZ5DE Dan kalder op og åbner for dagens tilmelding. Dan holder mandtal og ringens medlemmer giver på skift en lokal vejrberetning. Herefter er ordet frit.
Æterens sønner er en halvgammel ring. Kun ca. 20 år gammel.
Alle er velkomne.

Kl. 09:00 på 3,646MHz
Kunturkanalen
En ring uden ordstyrer, så ordet er frit. Jævnligt køres ne runde, hvor det enkelte medlem siger sit kaldesignal. Ringen køres i nummerrækkefølge.
Bare meld ind.

Kl. 10:00 på 3,712MHz
Carlos frekvens
For år tilbage startede OZ6CA denne ring. Han er dog ikke med mere p.g.a. dårligt helbred.Ordstyrer er nu OZ5UC Ole, som kalder op. Man kalder op og får ordet af Ole i den rækkefølge, der er kaldt op. Der køres to omgange, hvorefter ordet er frit. Ringen kan fortsætte på 60m eller 40m.
Alle kan deltage.

Kl. 11:00 på 3,770MHz
Ordet frit
Det er svært at sætte et tidspunkt på 3,770. Der er næsten altid nogen. Eller kan du bare kalde op. Det er næsten med garanti, nogen der lytter. Man kan roligt sige, at ordet er frit.

Kl. 16:00 på 3,720MHz
OZ9FJ Fillip og OZ9C Hans Christian kalder op
Der kaldes op til en fri snak.

Kl. 16:00 på 3,740MHz eller 3,737MHz
OZ1GB Carsten kalder op
Meld ind til en alminmdelig snak på den af frekvenserne, der kaldes op på.

Kl. 20:00 på 3,748MHz +/- 3kHz kun hverdage
OZ7SKB Skanderborg
Dagligt møde til en lille snak om løst og fast. Ringen er selvstyrende.
Alle er velkomne. Også dig, som ikke er medlem af OZ7SKB Skanderborg.

Herefter er de fleste optaget af andre gøremål.
Oversigten er, som OZ7APT Arnth ser den i marts 2017. Mangler den nogen eller oplever du nye, så giv webmaster et prej, så de kan komme med på listen.
Også hvis du har input til qso-ringe på andre bånd.