Kock Trainer af G4FON

G4FON’s morsetræner bygger på Kock metoden, som er beskrevet af Dave Finley N1IRZ her: http://www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html

Morsetræneren kan downloades her: http://www.g4fon.net/CW%20Trainer.htm
(Husk at sende ham et QSL kort).

Her følger en lille vejledning:

Startvinduet

KochTrainerStart
Du har en række parametre at lege med. Bl.a. hastighed og støjniveau.
Det er også her du vælger det antal karakterer, du ønsker at øve. Til start står der 2 i “Characters”.
Umiddelbart er programmet noget mangelfuld med hensyn til valg. Topmenuen kun “Start”, “Stop”, “Setup” og “Finish”.
Under “Setup” kan vælges “General Setup” og “Morse Character Setup”. Vælg den sidste.
MorseCharacter Setup
Du kan vælge imellem K og M. Lidt begrænset.

Gå tilbage til startvinduet og vælg det maksimale antal karakterer ved at trykke på +. Læg mærke til, at topmenuen ændrer sig til sidst.
NyTopMenu
Nu kan du vælge blandt tekstfiler. Også nogen du selv gemmer. Mest spændende er, at under setup har du nu alle tegn at vælge imellem. Og definere nye tegn.
DefineNew

Prøv dig bare frem. Der er mange muligheder!