2015 januar – marts

8. januar: Første klubaften efter jul og nytår. Formanden ønskede “Godt Nytår” og berettede om planerne for den nærmeste fremtid. OZ1EDD Kaj præsenterer den nye hjemmeside.

15. januar: Studiekreds med OZ4BM Bent om Smith diagram applikationen Smith  v3.10.
Kan downloades på www.fritz.dellsperger.net

OZ4BM Bent holder studiekreds i Smith diagrammet

OZ4BM Bent holder studiekreds i Smith diagrammet

22. januar: OZ1EDD Kaj fortalte om diagram delen af ExpressPCB. Et gratis og simpelt tegneprogram, der er lige til at gå til.
Programmet kan downloades på www.expresspcb.com

OZ1EDD Kaj fortalte om ExpressSCH 22. januar 2015 (OZ8CTH)

OZ1EDD Kaj fortalte om ExpressSCH 22. januar 2015 (OZ8CTH)

5. februar: OZ8CTH Peter præsenterede sin nyfødte Drake TR4C transceiver og fortalte historien om Drake.

OZ8CTH Peter fortæller om Drake. 05022015 (OZ1EDD)

OZ8CTH Peter fortæller om Drake. 05022015 (OZ1EDD)

15. februar:

Silent key

Klubbens tidligere formand, OZ5CM Vagn Fogh Madsen, er død. Vagn var afholdt og respekteret for sin store viden om radioteknik, som han gerne gav videre til andre med den beskedenhed og lavmælte humor, der var så karakteristisk for ham. For to år siden trak han sig af helbredsmæssige grunde fra formandsposten.

Vi vil savne Vagn. Ære være hans minde.

Peter OZ8CTH

26. februar: OZ4AAL Niels underholdt om Prag og musik.

5. marts: Besøg af OZ7YY  Finn Hoffmann.

Nej. Det er ikke den fisk, der smuttede. Men 160 meter er langt.

Nej. Det er ikke den fisk, der smuttede. Men 160 meter er langt.

Han fortalte levende og engageret om livet på 160 meter. Lidt historisk baggrund, de specielle udbredelsesforhold, modtager og sender antenner. Vi blev overbeviste om, at man sagtens kunne opnå pæne DXCC-tal på 160 meter, blot man gør det rigtigt. Langdistance kan kun ske i de mørke timer. Det gælder for både for både sender og modtager QTH. At det kan lade sig gøre, beviste Finn med en håndfuld eftertragtede diplomer og enkelte QSLkort fra hans “pralebog”.IMG_3597 (2)

Teorien på plads og dokumenteret.

En rigtig god aften, hvor vi alle kunne være med.
(Fotos OZ8CTH)

Samme aften havde vi også besøg af EA2ECV José, som har QTH i Aarhus.

19. marts 2015: Mit antenneprojekt – OZ1EDD Kaj

OZ1EDD Kaj fortalte om hvordan han har fået en brugbar og næsten skjult antenne til alle amatørbånd fra 80m til 6m.

OZ1EDD viser detaljer v.hj.a. en iPhone app (Foto OZ8CTH)

OZ1EDD viser detaljer v.hj.a. en iPhone app (Foto OZ8CTH)

OZ1EDD Skiftelogik og impedanstilpasninger (Foto OZ8CTH)

OZ1EDD Skiftelogik og impedanstilpasninger (Foto OZ8CTH)

Se præsentationen her Sidste slide indeholder navnet på den anvendte app.

Projektet dokumenteres under det nye menupunkt Projekter

26. marts 2015: Ordinær generalforsamling

Dagsorden efter vedtægterne:
1: Dirigent
2: Formandens beretning
3: Regnskabet fremlagt
4: Indkomne forslag
5: Valg til bestyrelsen
6: Valg af revisorsuppleant
7: Eventuelt

Referat:

OZ8WQ Andy blev valgt som dirigent. I sin beretning mindedes formanden OZ8CTH den tidligere formand, OZ5CM, der døde i februar. Som følge af dødsfald og alderdom er afdelingens medlemstal faldet til 24 medlemmer. Til gengæld er mødeprocenten i det forløbne år vokset betydeligt. Afdelingen bliver set og hørt og har jævnligt besøg af interesserede amatører. Ikke mindst afdelingens nye hjemmeside designet af OZ1EED Kaj har fået mange roser.

Formanden gennemgik årets programmer og nævnte specielt, at foredragene om Smith diagrammet har givet anledning til, at der er lavet projekter, som har givet en artikel i OZ og sandsynligvis også en kommende artikel.  I årets løb har afdelingens programmer i det hele taget været præget af emnet antenner.

Mht. lokaler skal der gennemføres en oprydning med evt. salg af udstyr samt bortskaffelse af ting, der fylder for meget og ikke mere har værdi for afdelingen. Noget kan sælges og andet blot køres væk. Der er opgaver nok til næste år. Lokalerne trænger også til maling og et nyt gulvtæppe, Formanden nævnte, at afdelingen har 25 års jubilæum til september, hvilket naturligvis skal fejres på behørig vis.

Kassereren OZ1AHL Per præsenterede herefter det reviderede regnskab, der blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

OZ7OX Ole blev genvalgt som næstformand. OZ7EX Bent blev genvalgt som revisor, OZ9MZ Jens som revisorsuppleant og OZ8NV som menigt bestyrelsesmedlem. Sekretæren OZ4BM Bent var på valg, men ønskede ikke genvalg. OZ1EED Kaj blev valgt til ny sekretær.

Under eventuelt blev følgende punkter drøftet: Skolens åbningstider om aftenen, kontingentets størrelse, muligheden for at udnævne æresmedlemmer og samt udarbejdelse af en oversigt over medlemmernes særlige kompetencer mht. amatørradio.

Det indkøbte højt belagte smørrebrød kom på bordet, og aftenen sluttede med fortsættelse af den gode stemning til det blev lukketid.

Referent: OZ4BM Bent

Generalforsamling 26. marts 2015 (Foto: OZ1EDD)

Generalforsamling 26. marts 2015 (Foto: OZ1EDD)