2018 januar – marts

RFI i teori og praksis v. OZ3QY Jan

8. marts 2018

Et brandvarmt og aktuelt emne.

Over skabelonen Kilden – Koblingsvejen – Offeret gik Jan i dybden med de enkelte emner. En rød tråd var, at løsning af RFI-problemer altid vil være en blanding af viden, erfaring og ikke mindst en god portion held. Som amatør kan man selv gøre meget for ikke at få selvskabte RFI-problemer. Her gælder den samme regel, som mange andre steder: Er tilbudet for godt, så er det for godt til at være sandt.

Mange gange kan CE mærkningen synes at betyde: China Export.  Certificeringsmærkningerne af varer fra Østen, er ikke altid troværdige.

 

Jan sluttede sit lærerige foredrag med at vise nogle praktiske løsninger på RFI-dæmpning og RFI-kilde sporing.

 

25 tilhørere heraf 2 gæster fra Skive, kan varmt anbefale foredraget, som er et EDR-foredrag.


Den afholdte generalforsamling 1. marts 2018

Vi havde en vellykket generalforsamling, med en ivrig og seriøs debat. Specielt om de foreslåede vedtægtsændringer. Jeg kan ikke mindes, at generalforsamlingen har taget så lang tid. Der var næsten ikke tid til at nyde OZ7OX Oles medbragte smørrebrød.

Referatet kan læses under et nyt menupunkt: Om OZ7SKB – Referater.
Her kan du også finde tilhørende dokumenter. Fremover vil du også kunne læse referaterne fra bestyrelsesmøderne.


Samlesæt fra Kina

Krystaltester og frekvenstæller købt som samlesæt den 1. februar på ebay, leveret med posten den 3. marts. Samlet og testet samme dag i løbet af 1 time. Pris 5.66 USD incl. forsendelse. OZ8CTH Peter.

  


Sammensætningen af den midlertidige bestyrelse for EDR

Som det vil være jer bekendt, så har der de sidste dage været en del uro omkring EDR og specielt HB. Efter udtrædelsen af 5 HB medlemmer er der nu dannet en midlertidig bestyrelse ud fra den suppleantliste, der er efter sidste valg i 2016. Det sker efter en beslutning i Repræsentantskabet den 17/2.

EDR’s hjemmeside kan være noget uoverskuelig at finde rundt på. Derfor har jeg samlet en række links her, som leder til den baggrundsdokumentation, jeg har kunnet finde. Nogle af linkene er kun aktive, hvis du er logget ind på EDR’s hjemmeside.

  • Dokumentlisten, der indeholder indkaldelser, dagsordner, referater samt baggrundsmateriale for møder : Dokumenter
  • OZ3ZU Viggo’s orientering om den nye midlertidige bestyrelse samt kommentarer hertil: Til RM og medlemmer af EDR
  • EDR forum debatindlæg om Hovedbestyrelsen: Hovedbestyrelsen
  • EDR forum debatindlæg om foreningen generelt: Det politiske hjørne
  • Under EDR.DK’s hovedmenu EDROrganisation kan I finde gamle og gældende vedtægter, overgangsordning og forretningsordener

Lad mig vide, hvis jeg har overset noget på EDR’s hjemmeside angående den midlertidige bestyrelse.

/OZ1EDD Kaj oz1edd @gmail.com