2018 oktober – decemberIndkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
  b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ1RE Søren og OZ5BK Jens.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
 8. Eventuelt.
  Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest torsdag den 28. februar. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.
 9. NB! Husk at betale kontingent inden den 1. marts. Ellers har du ikke stemmeret.
 10. NB! Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement. Af hensyn til traktementet er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig senest den 3. marts.
  BESTYRELSEN

Årets første foredrag: Strømforsyninger ved OZ4BM Bent

Så blev årets foredragsrække sat igang med fynd og klem allerede 2. mødeaften. På trods af en VM håndboldkamp var der mødt 23 tilhørere op. Det fortæller noget om forventningerne til foredraget. Og vi blev ikke skuffede. På en super pædagogisk måde fortalte Bent om principiel virkemåde, fordele og ulemper ved de to strømforsyningstyper, vi normalt møder, nemlig den analoge og switchmode. Nu ved vi alle, hvad coulomb er: En spand elektroner. OZ7JI Jim krydrede foredraget med gennemgang af en typisk analog strømforsyning.
Tak til begge for et godt foredrag.

ARRL om 60m og DXCC

OZ4AAL Niels har spurgt ARRL om det er eller bliver muligt at opnå DXCC for 60m. Herunder gengives svaret:

There are no awards or any plans to add awards to 60m for a variety of reasons.

 • The Amateur Radio Service is a secondary user on this band. 
 • Most 60m allocations were permitted to fill the void between 7 and 3.5 MHz to provide communications during
 • emergencies and to enable government agencies communicate directly with operators from the Amateur Radio Service.  This was demonstrated most recently during the response to Hurricane Maria in Puerto Rico.
 • Many countries are still trying to get a 5 MHz allocation.  Competitive activity would only hurt their chances to be granted access to 60m.
 • Allocation on 5 MHz is channelized. 
 • Some countries are only permitted domestic communications on this band.
 • And finally, there are not even 100 countries with a 60m allocation so earning DXCC is impossible. 

I hope this answered your question.

Sharon Taratula
Awards Manager
ARRL Radiosport Department
American Radio Relay League
860-594-0269


Et nyt radioår nærmer sig med hastige skridt.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår fyldt med mange gode DX’ere.


Året er blevet afsluttet på sædvanlig god vis med OZ7SKBs traditionelle juleafslutning. Formanden OZ8CTH Peter bød velkommen, hvorefter vi gik om bord i Odder slagterens gode smørrebrød. Ud over de medbragte drikkevarer var klubben vært med en lille klar.


Den traditionsrige pakkeleg blev myndigt styrret af revisorsuppleant OZ4BM Bent. Reglerne blev nøje gennemgået og spørgsmål besvaret. Det var en ekstra udfordring, at vi i år havde dækket op ved to borde, så alle godt 30 deltagere kunne få en god plads. Forøvrigt rekord deltagelse. To trediedele medlemmer og en trediedel ledsagere.

Aftenen sluttede med kaffe og medbragt snoller til fælles brug.

Vi ses igen den 10. januar 2019!


2018 blev året, hvor OZ7SKB fik en moderne klubstation (ICOM7300) og en ny multibåndsantenne. Nu er vi klar til kontakter med hele verden. Stor tak til antenneholdet OZ7OX Ole, OZ6KW Thomas og OZ6FJ Frank.


Den bedste julegave

Hvem drømmer ikke om et 1 kW PA-trin i julegave? OZ7JI Jim og OZ4KAJ Kaj nøjes ikke med at drømme. De har tændt for loddekolben og er i gang med at bygge deres eget transistor PA-trin. OZ7JI er næsten færdig med sit projekt og viste stolt det flotte resultat på et velbesøgt møde i OZ7SKB torsdag 6/11.

Selv om de bruger samme blokdiagram, bruger de forskellige komponenter og metoder til styring af de mange kontrolfunktioner, der er nødvendige i et moderne PA-trin. Mens OZ7JI går den mere traditionelle analoge vej, bruger OZ4KAJ Ardunio microprocessorer i styringskredsløb, han selv har eksperimenteret sig frem.

Aftenen viste et frugtbart møde mellem analog og digital teknik  i samme konstruktion. Den viste også, at der stadig er masser af liv i danske eksperimenterende radioamatører. Tak til Jim og Kaj, der tildeles titlerne Mr QRO og Mr Arduino.


Arduino Workshop 2018

Du kan finde materiale og henvisninger under topmenuens punkt: Projekter, Arduino og klikke på linket Arduino Workshop 2018


Vintertid på 3748 kHz

Sidst på eftermiddagen er der meget støj og generelt dårlige forhold på 80 meter, så fra onsdag den 14. november går vi over til at mødes kl. 16:00 på 3748 kHz +/- 5 kHz. Om lørdagen mødes vi fortsat kl. 11:00.


Bestyrelsesmødereferat klar

Find det under Om OZ7SKB, Referater eller klik her .


 

Så er der igen jul i OZ7SKB

Torsdag den 13. december kl. 19-22.

cq julemand

Tag din kone eller kæreste med, så hun kan se, hvad du laver hver torsdag aften. Medbring selv tallerken, glas, bestik og drikkevarer. Så sørger vi for et par gode stykker smørrebrød. For andre end medlemmer er prisen 60 kr pr kuvert.  Betaling via MobilePay til klubbens konto 91635; husk navn/kaldesignal. Medbring også en pakke til 20 kr til pakkeleg og tag småkager eller konfekt med til et fælles julebord med godter.

Tilmelding til OZ8CTH senest søndag den 9. december.


Kom bare an do!

I samarbejde med Skanderborg Museum havde OZ7SKB en forrygende Enigma Reloaded lørdag den 6. oktober. OZ7SKB var for nogle måneder siden blevet inviteret til at være med til eventet, som i år blev afholdt for femte gang. “Indgangsbilletten” til eventet er, at der i nærheden af klubben findes en Enigma kodemaskine. Hvilket der gør i Skanderborg Bunkerne.

I ugen op til lørdag, blev der afholdt en contest, hvor HAMs verden over skulle få så mange forbindelser med de specielt inviterede Enigma Reloaded Activator stationer. P.t. er webmaster vidende om, at vi har haft omkring 700 forbindelser, mest på FT8. OZ9WRH Walther har alene leveret 500. GODT GÅET.

Det specielle ved lørdagens event var, at aktivatorstationerne skulle udveksle Enigma-kodede CW-meddelelser med den Italienske hovedstation.
(Klik på billedet for at se og høre Enigma CW ved OZ2I Henning)

For at gøre mest muligt ud af eventet var vi gået i samarbejde med Skanderborg Museum. De åbnede udstillingsbunkerne for os med Enigma maskinen, så publikum havde fri adgang imellem 13:00 og 16:00. Samtidig med havde museet udsendt en pressemeddelelse til de lokale medier, der omtalte eventet. I løbet af de tre timer var der besøg af 70 besøgende, der nysgerrig spurgte ind til både Enigma kodning og radioamatørvirksomhed i almindelighed. Flere tog EDR brochurer med hjem. Klubbens mandskab var forstærket med 3 gæster fra hhv. Skive, Haderslev og Aarhus. Stor tak til OZ3MC Martin og OZ2I Henning for deres deltagelse i CW og til OZ1JS Jørgen for et stort arbejde med Enigma kodningen og forståelsen. Fra OZ7SKB var vi en 6 – 7 stykker, der gik til hånde med antenneopsætning, stations opsætning og nedtagning.

Ud over successen med selve dagen var det også dejligt, at Martin fra Skanderborg Museum inviterede os til at gentage eventet til næste år. Tak for husly i år. Vi glæder os allerede til næste år.

 

 


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Se de historiske nyheder i Historiebogen.

Køb og salg foregår på 


Hver mandag kl. 20.00 nyt fra regionen på Yding Skovhøj Repeateren 145.675 MHz
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,48 MHz

Flag Counter