2019 juli – september

Arnths Hjørne

Så er Arnths butik igen åben for salg og køb.

Hvis du vil sælge en ting, skal den forsynes med pris, dato for indlevering samt navn og kaldesignal. 10% af prisen tilfalder afdelingen. Hvis tingen ikke er solgt inden for 4 uger, skal den fjernes fra hylderne. Ellers bliver den fjernet af butiksbestyrer Arnth.

Hvis du vil forære en ting, skal den forsynes med dato for indlevering samt navn og kaldesignal. Hvis ikke tingen har fundet en ny ejer inden for 4 uger, skal den fjernes fra hylderne. Ellers bliver den fjernet af butiksbestyrer Arnth.


Field Day 2019

I weekenden slog OZ7SKB sin egen rekord. Da materiellet var pakket ned, og regnskabet blev gjort op, havde vi gennemført 268 QSO’er og opnået 108373 points mod 160 QSO’er og 39962 points sidste år.

Der er flere årsager til den markante forbedring. Generatoren kørte fra start til slut som smurt og blev løbende tilset af en fagmand (OZ6KW). Der var lagt en vagtplan for operatørerne, og den blev overholdt til punkt og prikke. I radioteltet var der kun operatører, og man hørte kun regnen på teltdugen, når senderne ikke blev tastet.

Bag det hele fornemmede man en fast og kyndig hånd. Nogle uger i forvejen havde OZ1IVA Lars og OZ1RE Søren gjort klart, hvad deltagerne kunne forvente, og hvad de forventede af dem. De havde desuden holdt generalprøve på Field Day, så alle var denne gang topforberedte. Det samme var køkkenchefen Lone, der endnu gang gjorde spisepauserne til en uforglemmelig oplevelse. Tak, Lone!

Weekendens største problem var indstråling fra hver af de tre IC7300 stationer, der kørte SSB, CW og FT8 på 10, 15, 20, 40 og 80 meter. Det betød, at alle tre stationer ikke kunne være i luften samtidig, og det reducerede selvfølgelig chancen for at score mange points. Jordledninger og faseledninger løste ikke problemet. Der skal bruges filtre, men desværre var alle komponenter til filtre ikke nået frem til weekenden. Så nu ved vi, hvad vi skal lave til vinter i afdelingen.


3748 kHz flyttet til kl. 20

For at gøre det muligt for flere at deltage i den daglige hygge- og tekniksnak på 3748 kHz har vi fra mandag 26/8 flyttet tidspunktet til kl. 20. Vi glæder os til at høre dig på 3748 kHz.


Nyt nøglesystem

Fra dette skoleår er Niels Ebbesen Skolen gået over til et nyt låsesystem. Der vil ikke længere være pedeller om aftenen, og adgang til skolens lokaler, herunder vores klublokale, kan kun ske igennem Hoveddøren.

Hoveddøren vil være åben til kl. 22.30, mens den dobbelte hvide glasdør ved kantinen skal åbnes med en chip. For at gøre det som fleksibelt som muligt har vi bedt om, at alle fem bestyrelsesmedlemmer får udleveret en chip.

Vi opfordrer til, at I så vidt muligt kommer senest kl. 19.30, så I kan blive lukket ind samlet. Hvis I er forsinket, kan I ringe til en af os, og vi vil så hente jer ved den hvide dobbeltdør.

  • OZ8CTH Peter 24630692
  • OZ1RE Søren 53821100
  • OZ4KAJ Kaj 23328780
  • OZ6KK Knud Erik 51412308
  • OZ5BK Jens 23269461

73 de BESTYRELSEN