2020 juli – december

SILENT KEY

Juleaften sov OZ7EX Bent Enevoldsen ind efter et langt liv i elektricitetens verden. Han blev 84 år.

Bent blev udlært som elektriker hos Ladegaard og Co. i Odder og uddannede sig til elektromekaniker på E-mekaniker skolen i Sønderborg. Han var projektvejleder i elektronikafdelingen på Århus Teknikum, hvorefter han frem til sin pensionering arbejdede som forskningstekniker ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, hvor han bl.a. var med til at udvikle tandem acceleratoren. Efter at han var gået på pension, realiserede han sin livsdrøm om at læse matematik.

Allerede som knægt begyndte Bent at interessere sig for amatørradio. Omkring 1960 fik han licens med afdøde OZ1EN som mentor. Han var aktiv på HF og VHF og mest interesseret i CW. Radioshacket i huset på Rosenvangsalle i Højbjerg bar præg af hans sans for orden og kvalitet og hans lyst til at eksperimentere. Også som radioamatør var Bent professionel.

Som mangeårigt medlem af OZ7SKB var Bent med til at sætte den faglige og sociale standard i klubben. Han var bl.a. kasserer, bibliotekar og manden, der altid sørgede for kaffe og brød og ryddede op efter os andre. Han var et kultiveret, redeligt, rummeligt og meget venligt menneske, afholdt og respekteret af alle i klubben, en sand gentleman med interesse for andet end elektronik og Ohms lov.

Æret være hans minde.


OZ7SKB AFLYSER IGEN

Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer fortsætter til udgangen af februar 2021. Derfor er vi desværre nødt til at aflyse alle ordinære aktiviteter i OZ7SKB frem til 4/3/2021.

Certifikatkurset gennemføres dog som planlagt. På grund af Corona restriktionerne vil der denne gang kun være adgang for tilmeldte kursister. Kvoten er 9 kursister plus 1 underviser. Der er stadig få ledige plads på holdet, så kontakt snarest OZ4KAJ, hvis du kender en, der gerne vil have certifikat. Kurset starter i Skanderborg 14/1/2021 21/1 2021 BEMÆRK

På grund af de mange aflysninger udskyder vi indbetaling af kontingent for 2021, indtil vi kan afholde ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen vil Bestyrelsen stille forslag om at gøre 2021 til et kontingentfrit år for alle, der var medlemmer i 2020.

 • Vi mødes fortsat hver dag kl.16 på 3748 kHz +/- 5 kHz.
 • Du er også velkommen til at deltage i EDR Radioforum hver lørdag kl. 15 på 3748 kHz. OZ0APT Arnth er ordstyrer, og du behøver ikke være medlem af EDR.
 • Hver søndag kl. 13 er der Vintageradio Forum på 3748 kHz, hvor du kan høre de gamle amatørradioer. Du er velkommen til at deltage, også selv om du ikke har en gammel Drake eller Collins.
 • Hver torsdag kl. 20 er der OZ7SKB klubaften på 145.500 MHz med OZ9WRH Walther som ordstyrer.

Hvis der er et eller andet i klubben, du gerne vil gerne prøve eller låne, kan du kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne og aftale nærmere om tidspunkt og evt. lån af nøgle.

Til sidst glædelig jul og godt nytår til dig og din familie. Vi glæder os til at se dig snart igen.

9/12/2020

BESTYRELSEN

KATEGORI D/B CERTIFIKATKURSUS

Drømmer du om at få certifikat som radioamatør? Så har du chancen nu. Sammen med OZ7SAC Silkeborg tilbyder OZ7SKB Skanderborg certifikatkursus i kategori D og B. Kurset omfatter 12 lektioner over 3 måneder og afsluttes med autoriseret certifikatprøve i en af de to afdelinger.

De første 6 lektioner foregår i OZ7SKB Skanderborg på torsdage kl. 19:00 – 20:00, de sidste 6 lektioner i OZ7SAC Silkeborg på tirsdage kl. 19:00 – 20:00. Som lærebog bruges 8. udgave af Vejen til sendetilladelsen udgivet af EDR.

Kurset er gratis. Hvis du består certifikatprøven, tilbydes du 1 års gratis medlemskab af en af de to afdelinger.

Kursusstart: Hos OZ7SKB Skanderborg torsdag den 14. januar 2021 kl. 19-20. Find vej.

OBS! Tilmelding inden den 1. december til OZ8CTH Peter Ravn på fasan5@privat.dk eller mobiltelefon 24630692.


Sidste torsdag gav OZ1RE Søren en grundig indføring i, hvordan man betjener klubbens HF station. Efter præsentationen var der mulighed for selv at bruge stationen med Søren som instruktør. Søren fortsætter sin vejledning, så længe der er behov for det.


OPFRISKNING

Husk på reglerne:

 1. Kom IKKE, hvis du har symptomer.
  Hellere være på den sikre side.
 2. Sprit/vask hænder OFTE.
  Der er sprit fremme. Både i døren til lokalerne og i lokalerne.
  Der er også masker, hvis du ønsker det.
 3. Hold AFSTAND.
  Det gør vi ved at der ALTID er en stol imellem os, både i klasseværelset og i klubbens lokaler. Er der så for få pladser i klublokalet, så er vi i klasselokalet med bedre plads.

Hjælp hinanden med at huske reglerne!


17. september
Rævejæger maistro OZ6KH Willy underholdt os med en blanding af anekdoter, beskrivelser af udstyr og hvordan en rævejagt gennemføres. 
Skal man op på Willys niveau, skal man deltage i træningsløb 2 – 3 gange om ugen. Det er i hvert fald, hvad han gør. Flere ture til fjerne egne af verden er det også blevet til. Mange af os vil nok sige, at han er heldig med, at hans kone Anette OZ1BCC både har licens og også er en ivrig rævejæger.

Udstyret, pejlemodtageren, kan have flere udformninger. Både bestemt af bølgelængde og finesser.

Mon ikke flere af de 15 tilhørere har fået blod på tanden. i Så fald er der meget mere at hente på rævejægernes hjemmeside OZ7FOX.DK.

Du kan også se Villys med et klik her.


OZ7SKB på 160 – 10 meter

17. september.

Vejret kunne ikke være mere perfekt til antennearbejde. Holdet mødte ind kl. 18:00. OZ6KW Thomas og OZ7OX Ole på taget, OZ8CTH Peter og OZ6KK Knud Erik i “bunden”.

Det nye antennekabel blev trukket ned igennem røret af det gamle og ind over loftsbeklædningen til radiorummet. OZ7JI Jim stødte til og fik krympet PL-stik på. Flerbåndsantennen, som OZ7OX havde fabrikeret, blev hængt op.

Alt samlet og testet inden mødeaftenens start kl. 19:30. 

Så er vi igen klar til at gå i æteren!!


Resultatet af RM valget

Du kan finde resultatet på EDR’s hjemmeside. Klik her.

Du skal være logget ind som medlem for at se listen. Alle medlemmer af EDR har et medlemslogin. Du kan læse nærmere her.

Du kan også se resultatet på EDR’s Facebook side. Klik her. Du skal nok scrolle lidt ned.

Er du ikke medlem af gruppen, skal jeg gerne invitere dig. Du kan maile til mig. Klik her.


Dåselyd – brum – 5&9 – QSL??


030920. Efterårets første foredrag stod en oplagt OZ8CTH Peter for. Emnet var Modulation. Hvordan hører vi hinanden? Hvad påvirker modtageoplevelsen? Hvad kan der gøres for at forbedre den? Både hos afsender og modtager.

Peter førte os godt igennem emnets mange krinkelkroge.
Det var planlagt at OZ4BM Bent skulle have medvirket. Men han holder med god grund lav profil i disse tider. Men han har leveret gode input til Peter.

Du kan genopleve/opleve præsentationen her>>


OZ7SKB er tilbage på banen

Torsdag 27/8, første mødegang efter den ud udsatte generalforsamling, blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Alle beholdt deres tidligere poster. Så bestyrelsen består af:

 • Formand: OZ8CTH Peter
 • Næstformand: OZ1RE Søren
 • Kasserer: OZ6KK Knud Erik
 • Sekretær: OZ4KAJ Kaj
 • Alm. medlem: OZ5BK Jens

Referat kan læses her >

Det er iøvrigt blevet besluttet, at vi i en periode afslutter mødeaftener kl. 21.30.


Så er OZ7SKB igen åben!

I torsdags var der generalforsamling med afsprittede borde, åbne vinduer og døre, flasker med håndsprit ved indgangen og på bordene og mere end 1 meters afstand mellem deltagerne. 

Referat af ordinær generalforsamling i OZ7SKB 20/8/2020

Før generalforsamlingen bad OZ8CTH forsamlingen mindes afdøde OZ1DIE med 1 minuts stilhed. Herefter gjorde han rede for de praktiske forholdsregler, Bestyrelsen har taget i lyset af Covid-19. Forholdsreglerne fremgår af afdelingens hjemmeside.

 1. OZ5KM blev valgt til dirigent.
 2. Dirigenten godkendte, at generalforsamlingen var blevet udskudt på grund af Corona situationen.
 3. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.
 4. Formandens beretning blev godkendt.
 5. a) Det reviderede regnskab blev fremlagt og taget til efterretning uden spørgsmål.
 1. b) Budgettet for det kommende år blev godkendt uden spørgsmål.
 2. Ingen indkomne forslag.
 3. OZ8CTH genvalgt til formand.
 4. OZ4KAJ og OZ6KK genvalgt til bestyrelsesmedlemmer.
 5. OZ0APT genvalgt til revisor.
 6. OZ4BM genvalgt til revisorsuppleant.
 7. Evt.

OZ0APT slog til lyd for, at der kommer gang i sodavandskassen.

På forslag fra OZ8CTH drøftede forsamlingen i lyset af Covid-19 en anden kaffeordning end den nuværende.

OZ8CTH foreslog på grund af Corona situationen, at afdelingens åbningstid i efteråret ændres til 19.30-21.30.

OZ0APT orienterede om det nye EDR Radioforum på 3748 kHz hver lørdag kl. 15-16.

OZ5KM fortalte, at valget til EDR er blevet udsat til 7/9 på grund af formelle fejl.

OZ5KM orienterede om et nyligt afholdt vælgermøde i Skive.

Dirigenten takkede for god orden og ro under generalforsamlingen. Herefter blev der serveret øl og sodavand.

Til stede: OZ1NKF, OZ7JI, OZ4AAL, OZ0APT, OZ5KM, OZ6KK, OZ5BK, OZ9LD, OZ8CTH

Referent: OZ8CTH

Formandens beretning 

Det er dejligt at se jer igen efter en lang og ufrivillig pause på 5 måneder. Den 12. marts havde vi sat modulationsrapporter på programmet, men på grund af Corona situationen, som blev mere og mere kritisk, valgte vi at aflyse. Det viste sig at være en rigtig beslutning, for dagen før, den 11. marts, meddelte statsminister Mette Fredriksen, at store dele af Danmark ville blive lukket ned for at bremse smittespredningen. Det betød bl.a., at vi måtte udskyde Generalforsamlingen, som der for længst var udsendt indkaldelse til.

Vi håbede at kunne åbne hurtigt igen og opfordrede jer til at holde jer orienteret på vores hjemmeside og Facebook side. Vi opfordrede jer også til at mødes på 3748 kHz og på Facebook siden, der oplevede stigende aktivitet i perioden. I maj måtte vi imidlertid bide i det sure æble, aflyse al mødeaktivitet og ønske alle en god sommerferie.

Men nu er vi tilbage og kan se frem til et spændende efterårsprogram. Som I ved, har vi taget en række forholdsregler for at sikre, at vi kan mødes under trygge og sikre forhold. Det er regler, I allerede kender fra andre dele af samfundet, så I kommer ikke til at opleve større forandringer i forhold til tidligere.

Inden nedlukningen var der igen højt aktivitetsniveau og stort fremmøde. OZ0APT præsenterede sin drømmeradio Kenwod TS890, mens OZ1RE demonstrerede sin pragtfulde Yaesu FTDX101D. OZ6KK fortalte om sine målinger i praksis på den populære Hyendfed antenne, mens den altid kreative OZ1IVA viste, hvordan man selv kan lave simple, billige antenner.

OZ4BM demonstrerede måleteknik på modtagere i praksis, OZ8CY analyserede radiostøj, OZ1RE gennemgik FT8 hardware, og OZ6NT fortalte om Valdemar Poulsen og Buesenderen. Vi var på DX-ekspedition til KH8 i et EDR-foredrag af OZ0J Jørgen og lyttede fascineret til Andys (OZ8WQ) kanon foredrag om hans tid i flyvevåbnet. OZ6KW og OZ10W fortalte muntert om deres tid som walkie amatører, OZ1RE præsenterede internettets lyksaligheder for radioamatøren, mens OZ1IVA introducerede os til 80 meter aktivitetstest.

Vi deltog igen i Field Day med OZ1VA og XYL som perfekte værter, OZ1RE som medarrangør og OZ6KW som altmuligmand. Årets ubetinget største succes i felten blev imidlertid Enigma Reloaded, hvor vi oplevede en overvældende publikumsinteresse med adskillige hundrede besøgende. Tak for Skanderborg Bunkermuseum for godt samarbejde. Som Corona situationen ser ud i øjeblikket, er det desværre ikke sandsynligt med en ny Enigma event i oktober.

I februar var Bestyrelsen inviteret til et regionalt EDR-møde i Skive om lokalafdelinger. Flere af deltagerne misundte os vores relativ høje medlemstal (33) og ikke mindst vores høje mødeprocent. Hemmeligheden ligger efter min opfattelse i et spændende og varieret program, en tidssvarende hjemmeside, velegnede lokaler, et overkommeligt medlemskontingent, en sund økonomi, smørrebrød til generalforsamling og juleafslutning og sidst, men ikke mindst, at alle føler sig velkomne allerede første gang de træder ind ad døren til OZ7SKB. Det skal vi fastholde.

Med OZ5BK og OZ7CH i arbejdstøjet fortsætter renoveringen og moderniseringen af vores lokaler. Køkkenet er på plads, og radiorummet kan snart indvies. Tak til Jens og Christian. Nu mangler vi bare at få antennerne på taget fikset.

Foreningsarbejde handler om fællesskab og samarbejde. Vi har stadig brug for flere hænder til de mange praktiske opgaver i afdelingen. Hvis vi fordeler posterne mellem os, får vi en endnu mere velfungerende klub og endnu mere tilfredse medlemmer. Så tænk over, hvad du kan bidrage med. Der er brug for alle og plads til alle i OZ7SKB.


For at sikre at vi kan mødes i afdelingen under sikre og trygge forhold, har vi indført en række forholdsregler, der er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

 1. Du skal spritte dine hænder af, hver gang du går ind og ud af vores eget lokale og undervisningslokale 27. Begge steder vil der være flasker med håndsprit.
 2. På bordene i vores eget lokale vil der være små flasker med håndsprit. Desuden opfordrer vi dig til selv at medbringe en lille flaske håndsprit til eget brug.
 3. Hold fysisk afstand. Med den rigtige bordplacering kan vi i lokale 27 være op til 20 personer med 1 meters afstand. Hvis vi på en almindelig klubaften er flere end 10 personer, bruger vi lokale 27 til dem, der hellere vil læse det nyeste OZ og hyggesnakke over en kop kaffe.
 4. Når vi er i egne lokaler, vil døren og lemmen til tilflugtsvejen i radiorummet være åben for at sikre luftcirkulation.
 5. Der ligger mundbind til fri afbenyttelse. Det er altså ikke krav, at du bruge mundbind i afdelingen.
 6. Hvis du hoster, snøfter eller føler dig sløj, skal du blive hjemme.

 GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 20. august 2020 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af udskudt generalforsamling
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Formandens beretning.
 5. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
 6. b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg formand. På valg er OZ8CTH Peter.
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ4KAJ Kaj og OZ6KK Knud Erik.
 10. Valg af revisor. På valg er OZ0APT Arnth.
 11. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
 12. Evt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest onsdag den 12 august. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Husk at betale kontingent. Ellers har du ikke stemmeret.

På grund af den ekstraordinære situation i forbindelse med Covid-19 bliver der desværre  ikke smørrebrød efter generalforsamlingen. Af hensyn til lokalekapaciteten er tilmelding nødvendig.

BESTYRELSEN


Silent Key

Efter lang tids sygdom er OZ1DIE Bent Jørgensen stille sovet ind på Skejby Sygehus. Bent var uddannet møbelsnedker og senere underviser på Teknisk Skole i Århus. I fritiden var han en dygtig musiker, men hans helt store interesse var amatørradio, som han fattede interesse for som ung. Lige til det sidste mødte han trofast op i afdelingen, hvor vi lærte ham at kende som en venlig og vidende kollega. Æret være hans minde.


NYT  NYT  NYT  NYT

Nyt om RM valget

Repræsentantskabet har besluttet, at der skal ske omvalg i alle 5 regioner.

Nye stemmesedler udsendes med post og forventes at være medlemmerne i hænde i løbet af uge 34. Afstemningsfristen rykkes til den 7. september.

Tidligere udsendte stemmesedler kan ikke benyttes. Allerede indsendte stemmesedler vil ikke indgå i valget.

Meddelelse fra EDR den 11. august 2020


 

Efterårets program

Vi præsenterer nu efterårets program med de emner, vi planlægger at gennemføre. Men bemærk lige, at mange af datoerne er foreløbige. Efterhånden som aftalerne falder på plads, vil det kunne ses på kalenderen.


Vi deltager ikke i Field Day 2020

HF Field Day 2020 får ikke deltagelse af OZ7SKB Skanderborg. Holdet bag og bestyrelsen har besluttet, at vi ikke ønsker at tage risikoen for coronasmitte ved at være tættere sammen i længere tid endnu.OZ7SKB holder sommerferie ind til den 20. august

Kære alle OZ7SKB medlemmer

Bestyrelsen har besluttet, at OZ7SKB holder sommerferie ind til den 20. august. Til den tid håber vi, at vi igen kan mødes under trygge og sikre forhold og genoptage snakken om det, der optager os allermest – amatørradio!

Vi er øjeblikket i gang med at planlægge efterårets program. Vi satser i første omgang på de punkter, vi måtte aflyse i foråret: Generalforsamling, intro til rævejagt, modulationsrapporter, udflugt til Skanderborg Brandstation, besøg på Terma, OZ4AAL i Rio de Janeiro, OZ4BM Maritime Mobile og foredrag om Caminoen. Desuden markerer vi 200-året for H.C. Ørsted og fortæller om de projekter, vi hver især har haft gang i under nedlukningen. Endelig er der Field Day i september og Enigma Reloaded i oktober, så der er masser at se frem til. Skriv eller ring endelig hvis du har forslag til emner. Den 15. juni regner vi med at kunne præsentere efterårets program på hjemmesiden.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer og glæder os til at se jer igen den 20. august.

BESTYRELSEN