2022 januar – juni

AFLYSNING

OZ1CM Christian er nødt til at aflyse sit foredrag i aften så vi holder almindelig klubaften. Hvis det kan ligne sidste torsdag, så er det heller ikke så ringe endda. Vi sætter Christian på programmet til efteråret.


Certifikatprøve 9. juni 2022 kl. 19.00

Find vej til OZ7SKB Skanderborg her: https://www.oz7skb.dk/find-oz7skb/. Og til lokalet her under.

Har du behov for mere hjælp, så ring til Peter 2463 0692 eller Kaj 2332 8780.


dB-hvaforenfisk??

Torsdag den 21. april fik vi godt nok en grundig indføring i dB af Grand OM OZ4BM Bent, på hans sædvanlige lune og pædagogiske facon, så alle kunne være med.

“Indlysende, ikke?”


dB = deciBel er en tiendedel Bel, opkaldt efter Alexander Graham Bell.
Det super korte forklaring er, at dB er et udtryk for forskelle mellem to sammenlignelige ting. F. eks. forstærkningen i et forstærkertrin ved at sammenligne indgangseffekten med udgangseffekten. En dB skala er baseret på en 10-tals logaritmisk skala. Det har den fordel, at dB-tal blot kan lægges sammen, hvor almindelige lineære tal skal ganges. Samtidig med vil en dB skala synes lineær, hvor den tilsvarende lineære skala vil “hoppe i potenser af 10”.
Din transceivers S-meter skala er en dB skala.

Du kan downloade Bents udleverede notater her.


Et tredie PA-trin

Sidste torsdag den 31. marts præsenterede OZ7OX Ole sit nye Mercury IIIS 1300 W PA-trin, bygget af et kit fra KM3KM HAM RADIO PARTS. Prisen indkøbt i USA eksklusiv afgifter og transport er 2.799 $. Leveret i OZ-land på den gode side af 20.000 kr.
Ole havde kun rosende ord til produktet. Hvis samlevejledningen følges SLAVISK, er det lige ud ad landevejen. Kabler, stik og moduler var tilpasset, så de kun kunne forbindes rigtigt. Så kun en “fejlfyrre” med en bestemt afstand ved antennestik og print, havde drillet.

Trinet præsenterede sig flot med sin ret store touch-skærm. Selve udgangstrinet var ret traditionelt opbygget med en dobbelt LDMOS-kreds a la det trin Jim og Kaj præsenterede for 3 uger siden. Sikkerhed og styring blev klaret af en Arduino Nano kreds.


Vi var 15, der overværede præsentationen, der vist tændte et par julelys i nogles øjne.
Du finder meget mere på https://www.km3km.com/


Generalforsamling 2022 – referat

Referatet er godkendt af dirigenten og underskrevet. Du kan læse det her.


STATUS PÅ 1kW PA-PROJEKT – OZ7JI og OZ4KAJ

Torsdag den 10. marts gjorde OZ4KAJ Kaj og OZ7JI Jim status over deres fælles 1 kW PA-projekt, der begyndte for fem år siden. Efter mange timer og et par afbrændte udgangstransistorer til 1000 kr stykket er de tæt på at være i mål. Det afgørende for begge er dog ikke det færdige resultat, men selve processen undervejs. Derfor haster det heller ikke med få projektet afsluttet.

OZ7JI PA
OZ4KAJ PA

Mens Jim har valgt en mere traditionel, analog udgave af samme konstruktion, har Kaj valgt en digitaliseret version, der er spækket med beskyttelseskredsløb . Fra det øjeblik PA-trinet tændes, overvåger det selv alle vitale funktioner. I høj grad et tænkende PA-trin, lysår fra de vintage Collins PA-trin, OZ9LD og OZ8CTH bruger.

Selv om både Kaj og Jim har gået efter mest mulig genbrug og mest mulig homemade, fremstår deres PA-trin som gennemtænkt håndværk med et professionelt look. Vi glæder os til den store dag, hvor de kommer i luften.

Klik her for at se OZ4KAJ’s præsentation


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.

b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.

  • Indkomne forslag.
  • Valg formand. På valg er OZ8CTH Peter.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ4KAJ Kaj og OZ6KK Knud Erik.
  • Valg af revisor. På valg er OZ0APT Arnth.
  • Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
  • Eventuelt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest onsdag den 2. marts. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Husk at betale kontingent inden den 1. marts. Ellers har du ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et par stykker smørrebrød. Af hensyn til traktementet tilmelding senest den 10. marts..

BESTYRELSEN

CORONA driller stadigvæk

Smittetallet er fortsat rekordstort. Selv om færre bliver alvorligt syge og indlagt, mener vi, at det er for tidligt at genåbne som planlagt i begyndelsen af februar. Der er ikke længere et forsamlingsloft, så formelt er der ikke noget i vejen for at samles allerede i næste uge. Men det er vores fornemmelse, at langt de fleste medlemmer vil være mest tryg ved, at vi først åbner igen den 3. marts, hvor smitten forventes at være kraftig på retur.

BESTYRELSEN