OZ100DVI aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen for Special Event Call OZ100DVI viser hvornår projektdeltagerne har reserveret tid, bånd og mode for brug af OZ100DVI call. Tid er i dansk normal tid (GMT+1).

This activity calendar for Special Event Call OZ100DVI shows when the project members have reserved time, band and mode to use the call OZ100DVI. Time is local time (GMT+1).