Category: Klubmøde Ordinær generalforsamling

19:30 - 22:00
Højvangens Torv 4
Skanderborg, 8660

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB EDR Skanderborg torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 på Niels Ebbesens Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  6. Valg af en revisorsuppleant.

 

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement.

 

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (OZ8CTH) i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest torsdag den 19. marts. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk

 

Med venlig hilsen

OZ8CTH (Peter)

iCalGoogle Calendar

Ordinær generalforsamling