2016 april- juni

16. juni

Sommerafslutning hos OZ7OX Ole

IMG_0926Torsdag den 16. juni var vi samlet en flok OMs på 13-14 stykker hos OZ7OX Ole og XYL Lis.

 

 
Først en “havevandring”, hvor vi så på de “planter” Ole har plantet og tilpasset. Selvfølgelig diverse TX og RX antenner. Hjemmegjorte. OZ7OX antennemastIMG_0937

Lidt misundelige blev vi da vist?

Lis' kaffebordLis havde sørget for en perfekt afslutning på aftenen med et stort kaffebord. “Tak for kaffe!”. Især chokoladekagen gjorde lykke.

 

 

9. juni

CQ CQ CQ St. Thomas kalder

Næste år er det 100 år siden, Danmark solgte de tre vestindiske øer til USA. Det ønsker Skanderborg Turistforening at markere, da en ø i Skanderborg Sø i folkemunde siges at være opkaldt efter St. Thomas. Turistforeningen er meget interesseret i et samarbejde om at aktivere øen med amatørradio. Inklusivt eget kaldesignal og QSL-kort.

OZ2CBA Frank har kontakten og vil den 9/6 kl. 19:30 fortælle om planerne.

12. maj

Radiorøret der var med til at vinde 2. verdenskrig  EF50

OZ7JI Jim rundede sæsonens foredragsrække om 2. verdenskrig af med at berette om EF50 røret den  12. maj.

Det engelske elektronikfirma PYE Ltd. var med i udviklingen af tv i slutningen af 1930’erne. Og firmaet blev selvfølgelig involveret i fremstillingen af militært udstyr, da de mørke skyer trak op fra Tyskland. Der var ikke langt fra TV til radarteknologi. PYE henvendte sig til MULLARD for at få de bedste rør til en MF-del.800px-EF50 Mullard henviste til hollandske Phillips i Eindhoven, som fremstillede et nyt rør EF50 med fremragende data. PYE fremstillede nu en MF med 5-6 EF50 rør, som havde en følsomhed 5 gange bedre end konkurrenternes. Det betød at man kunne se fly på radar, når de forlod det europæiske fastland. Og slippe for at have overvågningsfly i luften 24 timer i døgnet. Det sparede både materiel og piloter. Phillips fik straks ordre på at producere så mange rør og sokler som muligt. Og i løbet af en måned blev der produceret 25.000 rør og 10 gange så mange sokler. Afskibningen til England skete samme dag som Tyskland indvaderede Holland den 10. maj 1940. Senere fulgte bl. a. den hollandske kongefamilie og regering. Og mindst lige så vigtig for krigens udfald så flygtede hovedparten af Phillips’ ledelse og ingeniører også. Dermed kunne en produktion af EF50 startes op i England.
Da “Slaget om England” begyndte om sommeren, var England klar med radarstationer langs kanalkysten, så de tyska angrebsfly kunne opdages tidligt. Det fik en afgørende betydning for slagets udfald.
Tyskland kom først på radarteknologisk højde med England meget senere i krigen.

Aftenen sluttede med en god Old Timer snak om EF50’s betydning for amatørradio efter krigen. Flere bidrog med egne erfaringer.

28. april

Digital Mobil Radio (DMR) – det nye sort inden for amatørradio

IMG_5035 (2)Interessen for Digital Mobil Radio (DMR) er vokset eksplosivt. I løbet af det sidste halve år er der i Danmark kommet over 600 registrerede brugere og oprettet 15 repeatere rundt om i landet. For nye amatører med D-licens er det en billig og let måde at komme i gang på. En DMR koster godt 1000 kr, og den er meget enkel at betjene. Samtidig er audio kvaliteten helt i top, hvad vi fik mulighed for at høre, da OZ9MZ Jens og OZ1FAR Dan torsdag 28/4 åbnede et nyt og spændende vindue til amatørradioens forunderlige verden.

Det bliver interessant at se, om DMR er en døgnflue eller begyndelsen til noget helt nyt, for eksempel en anden samtalekultur end den, vi kender i dag.  DMR vil sandsynligvis både appellere til dem, der elsker computere, de selv har kodet, og til dem, der er radiointeresserede. DMR vil således kunne få afsmittende positiv effekt på vores hobby. Tak til Jens og Dan fordi de viste os udviklingspotentialet i det nye sort inden for amatørradio.

Du kan læse mere om DMR på disse links:

http://dk.dmrplus.dk:8877/
http://brandmeister.network/index.php?page=lh&country=238
http://dmr.dstar-net.com/
http://ham-dmr.de/_user.php?rid=106317/
http://www.ham-dmr.dk/index.php/last-heard
http://dmr.ham-digital.net/dmr-rptr.php#DNK
http://dmr.ham-digital.net/dmr-rptrreg.php#DNK
http://dmr.ham-digital.net/sysop/dmr-config.php?dmrid=238210

Motorola:

http://www.oz-dmr.net/oz-last-heard.html
http://www.oz-dmr.net/world-wide-last-heard.html

DMR Database Search:

http://www.dmr-marc.net/cgi-bin/trbo-database/
http://dmr.ham-digital.net/user_by_call.php?id=238
http://register.ham-digital.net/

OZ1LN:

http://www.oz1ln.dk/nettyper_frame.html
http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/index.html
http://www.oz1ln.dk/kort_og_lister/oz3req.html

Billeder fra 9MZ (klik for stor størrelse):

#4 200_CCS7_struktur #5 110_DMR_PLUS_NETTET #6 125_DMRplus_TaleGrupper #7 130_DMR-Plus_Reflektorer_skema #8 490_DMR_fordele #9 800_DMR_i_Danmark_kort 10# Yding TYT md380 #1 765_analog_v_digital_1 #2 116_DMR_Timeslot #3 120_DMR_ColorCodes

(Foto og tekst: OZ8CTH)

Morsekursus

Med OZ4AAL, Niels, som en både inspirerende og kompetent underviser, har 8 af afdelingens medlemmer i vinterens løb gennemgået et morsekursus. Og selv om der undervejs var et lille mandefald, var kurset en succes, der forhåbentlig kan gentages til efteråret.
Fra den første forsigtige begyndelse med blot 2 tegn, blev hele alfabetet, alle tal og mange specialtegn gennemarbejdet i kursusforløbet. Det var tydeligt at koncentrationen i klasseværelset var høj hver aften, for man skulle jo nødig misse noget.
Så efter afslutningen (med kage !)  er det nu bare med at fortsætte med at øve tegnene og hurtigst muligt bruge de nyvundne færdigheder  ”on the air”.

(Tekst: OZ6KK)

14. april

Det Tredje Riges propagandaradio

Ve301w

Få måneder efter nazisternes magtovertagelse i januar 1933 kunne de præsentere den første version af “Der Volksempfänger”.

Den 14. april fortalte OZ2CBA Frank  medrivende om brugen af “Der Volksempfänger” som propaganda instrument for Goebbels og hans propagandaministerium.

IMG_2034 (2)Glimrende indledt med et historisk rids og krydret med anekdoter fra hans families tid i Tyskland. Hans morfar skulle i hver fald ikke have sådan en radio. Også kaldet “Goebbels Schnauze” (kæft). Radioen var for smalbåndet, da den kun skulle kunne modtage tyske propagandaudsendelser. Da morfaderen senere i krigen blev udstationeret i Thy, købte han en bedre radio i Thisted, så kan kunne holde sig orienteret om krigens gang på et bredere grundlag.

Download Franks præsentation

IMG_2049 (2)Herefter tog OZ4BM Bent over og gav os en grundig indføring i den simple men geniale retmodtager konstruktion. Bent bragte konstruktionen ind i sin rette historiske sammenhæng med Marconis gnistsender, Forests elektronrør og indførelse af radiokommunikation i den tyske flåde 1910. Ren CW forstås.

(Foto OZ8CTH, tekst OZ1EDD)

Kamp om formandsposten i EDR

Der måtte hentes ekstra stole, da EDR torsdag 17/3 afholdt Medlemsmøde i område Midtjylland. Mødet fandt sted i Horsens afdelingen og var det sidste regionale opstillingsmøde inden valget i maj til Repræsentantskab (RM), Hovedbestyrelse (HB) og Formandspost.

Der var mødt godt 40 medlemmer, og spørgelysten var stor efter Formandens beretning. I sin beretning kom OZ5HZ Finn Johansen bl.a. ind på den til ophedede debat, der inden for det sidste halve år har været blandt medlemmerne om EDRs ledelse, vedtægter og struktur, og det resulterede i en byge af kritiske spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte.

Men også lysten til selv at stille op var stor. OZ5KM Kjeld Majland styrede som dirigent slagets gang. 12 medlemmer fra område Midtjylland stillede op til Repræsentantskabet, 8 medlemmer til Hovedbestyrelsen og 2 medlemmer til Formandsposten, OZ3QY Jan Anderschou fra Silkeborg afdelingen og fra vores egen afdeling, OZ1EDD Kaj. Da den siddende formand genopstiller, og OZ1AHV Finn Madsen fra Ringsted afdelingen også opstiller, bliver der kamp om formandsposten.

Det er et godt tegn. Det er også et godt tegn, at så mange havde lyst til at stille op til Repræsentantskab og Hovedbestyrelse for på den måde få indflydelse på EDR fremtidige udvikling.

(Tekst og foto: OZ8CTH)

Se OZ1EDD Kajs valgblog
Se EDR’s forum. Indeholder bl.a. kommentarer til det forestående valg.