Velkommen til OZ7SKB

OZ4AAL Niels er gået silent key

Natten til den 15. juni 2024 gik OZ4AAL silent key.
Niels døde af et hjertestop på AUH, hvor han var indlagt til behandling af lungebetændelse. Han blev 73 år.

Igennem mange år har Niels været medlem af OZ7SKB Skanderborg EDR, hvor han mødte op stort set hver torsdag aften. I klubben har vi kendt ham som “Ålen”, ham der med et glimt i øjet ofte havde en god kommentar til begivenhederne omkring ham. Sammen med Anne har han rejst verden rundt. De har besøgt alle verdensdele undtagen Antarktis. Efter hver rejse fortalte Niels om turens oplevelser i klubben. Levende, med et glimt i øjet og alligevel distanceret på den gode måde. Og han havde sine holdninger.

Niels var DXer om en hals. Både på CW, FT8 og phone. Han opnåede for nogle år siden sit store mål om at få Honour Roll, hvilket betyder, at han har kørt mindst 331 lande ud af 340 mulige. Niels manglede kun 7. Han så frem til det kommende år, hvor der var udsigt til at køre 2 af de manglende.
Niels havde en stor passion for CW. “Det er noget alle kan lære. Bare klø på og hold ved.” Han holdt gennem en vinter for nogle år siden undervisning i CW for et hold af klubbens medlemmer.

Vi vil savne Niels og hans altid gode humør i klubben.

Æret være OZ4AAL Niels’ minde.


Bisættelsen bliver på tirsdag den 23. juli fra Tranbjerg Kirke kl. 13.00


Serie om B&O på TV MidtVest

Link til serien


Sommerafslutning 13. juni hos OZ7OX Ole

Igen i år har Lis og Ole åbnet døren for, at vi kan afholde vores sommerafslutning hos dem. Med sædvanlig rundvisning på/i farmen og efterfølgende kaffe og kage.
Vi mødes kl. 19:30 på adressen:
Hølkenvej 40
8300 Odder


Bestyrelsesmødet den 2. maj – referat

Se referatet her.


Nye Field Day regler. OZ7SKB mener.

I lighed med andre EDR-afdelinger, har OZ7SKB Skanderborg også fremsat vores mening. Bestyrelsen har send følgende til EDR og lokalafdelingerne:

Det er med stor beklagelse at vi i EDR lokalafdelingen i Skanderborg, er blevet opmærksom på de foreslåede ændringer til reglerne for FieldDay. Vi har haft en længere snak bland klubbens medlemmer, og det giver ingen mening for os, kun at anvende én radio og samtidig anser vi FT-8, som en helt central del af aktiviteterne på en FieldDay. Vi ønsker flest mulige bånd og flest mulige modulationsformer, så alle uanset erfaring kan deltage og være aktive på FieldDay.

Vi er helt uforstående overfor de ændringer der foreslåes og kan ikke se, hvordan de nye regler skulle medvirke til at forbedre FieldDay, tiltrække flest mulige medlemmer og skabe størst mulig aktivitet på båndene.

Baseret på den diskussion, der har været i klubben er konklusionen klar. Bliver de foreslåede regelændringer til virkelighed, er der ingen medlemmer i Skanderborg der længere ønsker at deltage i FieldDay. Dette er ikke en trussel, blot en nøgtern konstatering. Er der samme holdning i de andre klubber, vil FieldDay være død.

Vi opfordrer til at køre videre med de nuværende regler i 2024 og bruge det næste år til at debattere de foreslåede ændringer.

Mvh                            

Bestyrelsen,

OZ7SKB


3D printning

Den 25. april blev vi indført i 3D-printning.
OZ9KHA Kristian havde medbragt en, i følge ham, simpel 3D printer. Desuden var der eksempler på printede emner.

Kristian fortalte om de forskellige led i processen:

Kristians præsentation med gode links kan hentes her.

Filer til 3D printet kasse til dummyloadelektronikken kan findes her.


Legend Cars – En rigtig drenger… aften

Den 11. april havde vi en gæsteforelæser, der var mindst ligeså passioneret med sin hobby, som vi radioamatører er. Kim Petersen, KP Erhvervsbiler fra Selling ved Hadsten fortale om sin passion: Legend Car Racing.

Kim havde medbragt en af sine racere.

Vi fik et levende indtryk af, hvad det kræver, at have Legend Car Racing som hobby. Både investering i tid og penge. Men også, at der blandt kørerne er et godt sammenhold.
Du kan hente Kims præsentation her.


B&O chefen og lærlingen

Vi er så heldige, at vi i OZ7SKB Skanderborg har to medlemmer, der enten er startet på B&O eller været chef. Begge startede 1961-62 og chefen sluttede først godt 30 år senere. Lærlingen gennemførte sin lærlingeuddannelse samt blev nogle år mere. Det drejer sig om lærlingen OZ7JI Jim og chefen OZ4BM Bent.


Chefen OZ4BM Bent

Lærlingen OZ7JI Jim

Jim startede. Han fortalte om livet som lærling, med en lav ugeløn, men et festligt samvær med de andre unge. Ofte blev torsdag aften tilbragt på Pavilionen i Struer. Med gode evner i fejlfinding, blev han ofte sat til spændende opgaver. Den gang kunne en fejl oftest blive rettet med en justering eller udskiftning af en komponent. Sjælden blev hele printplader kasseret.
Jim fortale flere anekdoter om, hvordan lærlinge blev behandlet – i al godmodighed og for sjov. En dag, Jim var to år henne i uddannelsen, blev en nyansat lærling sendt over til en produktionsenhed for at afhjælpe en fejl i et krydsfelt under et skrivebord. Han kom ret hurtigt tilbage med en melding om, at der ville han aldrig mere over! Og han ville ikke sige, hvad der var sket. Med til fortællingen hører, at produktionsenheden var besat af unge kvinder. Jim gik over for at få klaret fejlen og finde ud af, hvad der var sket. Bortset fra noget fnisen, fik han intet at vide. Men det var et kendt triks, at en af pigerne kunne sidde uden trusser på under en sådan fejlretning. Det oplevede Jim dog ikke.

Bent afsluttede med sin fortælling, som begyndte med hans ansættelse som ingeniør i udviklingsafdeligen. Han var blandt de første, der var uddannet i det helt nye: transistoren. Han var med i udviklingen af de første helt transistorede B&O modeller: Beolitter og Beomaster 900. Pludselig i slutningen af 60-erne blev han kaldt op til chefen (og det var op). Man havde erfaret, at om to år på en given dato ville Tyskland starte op med sending af farvefjernsyn. På den dato skulle der stå 50 B&O farvefjernsyn på lokationer langs grænsen til Tyskland. Opgaven med at nyudvikle og gøre et farvefjernsyn produktionsklar blev Bents. I de to år var han knap nok hjemme og sove. Det var sådan, at en søndag morgen, da bents kone kørte efter morgenbrød, pegede sønnen op på B&O bygningen og sagde: ” Der bor far”.
Opgaven blev klaret. Og det var en klar medvirkende årsag til, at Bent senere blev chef for udviklingsafdelingen.
Bent har altid været praktiker. Da han skulle flytte op på chefgangen, blev hans B&O arbejdsbord flyttet med. Den kunne han ikke undvære.


Måling på egne antenner

Torsdag den 7. marts fik vi et foredrag af en rigtig eksperimenterende selvbygger – OZ1IVA Lars.
Lars havde rigget en 20 meter dipol til, så der var noget at demonstrere med. På fotoet her over ser du også 3 hjemmebyggede måleinstrumenter, som kan anvendes på antenner. De forskellige instrumenter blev demonstreret på den opstillede dipol. Og instrumenternes diagrammer blev gennemgået. Se i Lars’ præsentation Ud ove de hjemmebyggede instrumenter, blev også Rigexpert AA-54 demonstreret.
Du kan henter Lars’ præsentation her
Vi var 18 tilhørere, der gik inspireret og beriget hjem.


Referat af Ordinær Generalforsamling de. 29. februar 2024

16 medlemmer svarende til ca. halvdelen af afdelingens medlemstal pr. 29/2.

Formanden OZ8CTH Peter bød velkommen og OZ1RE Søren blev enstemmigt valgt til dirigent.

I sin formandsberetning sagde Peter bl.a. at han så tilbage på et godt år med mange aktiviteter og et pænt fremgang i medlemstallet. Det skyldes mest, at afdelingen afholder certifikatprøve. Og efter prøven byder deltagerne på en kop kaffe og en gennemgang af opgaverne.
Peter fremhævede yderligere to ting, som er med til at profilere afdelingen. Først hjemmeside, som signalere liv og aktivitet.For det andet den daglige mødefrekvens på 3748 kHz. Foruden afdelingens medlemmer høres også flere andre amatører. Peter takkede OZ0APT Arnth for, at han i sin tid tog initiativet til mødefrekvensen.
Sluttelig mindedes Peter de tre medlemmer, der siden sidst var gået Silent key. OZ8NV Vagn, OZ3SK Egon og en af klubbens stiftere OZ8WQ Andy.

Kassereren OZ6KK Knud Erik fremlagde regnskabet til orientering samt budgettet, som blev enstemmigt godkendt.

Største nyhed var nok, at OZ9KHA Kristian blev valgt til formand. Peter havde tidligere meddelt, at han ikke genopstillede efter 11 års virke.

De øvrige personvalg faldt således ud:
OZ6KK, Knud Erik og OZ4KAJ Kaj genvalgt til bestyrelsen.
OZ7JI Jim valgt til revisor.
OZ8CTH Peter blev valgt til revisorsuppleant.
Ingen af posterne gav anledning til kampvalg.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand OZ9KHA Kristian H. Andersen, Hinnerup
Næstformand OZ6KW Thomas Nissen, Malling
Kasserer OZ6KK Knud Erik Kaadner, Hadsten
Sekretær OZ4KAJ Kaj Kaalund, Selling v. Hadsten
Bestyrelsesmedlem OZ7CH Christian Hougaard, Hørning

Dirigenten Søren og OZ4KAJ Kaj takkede Peter for et godt, inspirerende formandskab i de forløbne år, hvor afdelingen er steget pænt i medlemstal og der er blevet indført en tradition med jævnlige foredrag.

Referatet kan læses her.


Legend Cars som hobby

Torsdag den 11. april venter der os en oplevelse noget anderledes end sædvanlig. Kim Petersen fra Selling har en hobby, som han er mindst lige så optaget af, som vi er af amatørradio. Han kører motorløb med Legend Cars. Og som overskriften i Lokalavisen Favrskov antyder, så går det ikke så ringe endda. Kim vil fortælle om motorklassen Legend Cars og hans oplevelser med bilerne. Og ikke et ord om amatørradio! Forfriskende ikke?


Referat af ordinær generalforsamling den 29. februar 2024

Du finder referatet her


HUSK ordinær generalforsamling den 29: februar

Husk at tilmelde dig hos formanden, hvis du da vil sikre dig smørrebrød.


OZ8WQ Silent key

OZ8WQ Andy sov stille ind den 6. februar 2024. Han blev 90 år.

Mange husker nok Andy som den teknisk interesserede radioamatør. Han var jo den ”gammeldags” radioamatørtype, hvor det hovedsagelig er de tekniske funktioner i aktiviteterne, der har den store interesse.

Men også Andys gode sociale egenskaber prægede hans radioamatør tilværelse. Han var f.eks. med til at få startet en lokalafdeling af EDR i Skanderborg. Han medvirkede selv i mange år, indtil svagheder på grund af sygdom gjorde ham mere passiv mht. afdelingsaktiviteterne.

Jeg lærte Andy at kende i 18 årsalderen, vi var omtrent lige gamle. Det var i starten af 1950erne, hvor vi mødtes på 80 meter båndet. Det viste sig, at vi havde frokostpause på samme tid og startede begge vores hjemmebyggede grej op, når vi havde spist vores frokost. Andy kørte med 12 w output og jeg med 8 w output. Vi blev gode venner.

Vi besluttede at bruge en sommerferie sammen på en cykeltur til Tyskland, hvor der lige efter krigen fandtes mængder af militært radiogrej fra krigens tid.  

På turen ville vi besøge nogle af de radioamatører, som vi havde haft QSO med på 80 meter. Vores rute på turen blev derfor i høj grad bestemt af en række bestemte QTH’er.  Vi besøgte mange radioamatører med hjemmebygget grej og fik derved nogle ”fiduser” med hjem.

Andy begyndte på en teknisk uddannelse ved Flyvevåbnet. Han blev selv lærer på uddannelsesstedet og fortsatte senere på Flyvevåbnets officersskole. Kombinationen af tekniker og officer gjorde Andy velegnet til ansættelse på et af NATOs kommunikationscentre, hvor han arbejdede indtil sin pension.

Andy mistede sin kone Christa sidste år. Det påvirkede hans aktiviteter, men heldigvis har han to brødre og en datter, som var ham en stor hjælp, da han den sidste tid måtte klare sig alene.

Vi radioamatører har mistet en god ven og en god kammerat med nogle dejlige menneskelige egenskaber. Han var en sand gentleman.

Æret være OZ8WQ Andys minde.

Bent OZ4BM

Andy bisættes fra Odder Kapel mandag den 19. februar kl. 13.


Så blev den nye Yaesu FT-710 HF-transceiver præsenteret i klubben. OZ1RE Søren gennemgik dens forskellige funktioner og indstillinger, OZ11KG Kjeld fortalte som daglig bruger om sine erfaringer med transceiveren, mens OZ8CTH Peter tog sig af lydsiden. Interessen og spørgelysten var stor blandt de fremmødte.


OZ0APT og OZ8CTH har i flere år været tovholdere på 3748 kHz. Det har de været glade for, men nu er tiden inde til et vagtskifte. Hvis ikke du hører OZ0APT eller OZ8CTH kl. 16, kalder du bare selv op. Frekvensen er populær, så der skal nok være nogen, der svarer. Uden regelmæssig aktivitet af OZ7SBK medlemmer risikerer vi, at 3748 overtages af andre. Og det vil være en skam. Så vidt vides er vi den eneste EDR afdeling med fast frekvens og mødetidspunkt på 80 meter.


Arduino intro

Som optakt til forårets dummyload byggeprojekt introducerede OZ4KAJ Kaj torsdag den 25. januar klart og veloplagt de grundlæggende principper i programmering og brug af Arduino til spændingsmåling, i dette tilfælde senderens output i watt målt på dummyloaden. Efter præsentationen delte Kaj poser med ”stumper” ud til dem, der deltager i byggeprojektet, som der er stor interesse for.


Ordinær generalforsamling
Indkaldelse

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 29. februar 2024 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
  b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg formand. På valg er OZ8CTH Peter. Genopstiller ikke.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ4KAJ Kaj og OZ6KK Knud Erik.
 7. a) Valg af revisor. På valg er OZ0APT Arnth.
  b) Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
 8. Eventuelt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest onsdag den 21. februar. Tlf. 24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Husk at betale kontingent inden den 29. februar. Ellers har du ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et par stykker smørrebrød. Af hensyn til traktementet tilmelding senest den 22. februar

BESTYRELSEN


Mit liv som radioamatør

Den 11. januar fik vi et godt indblik i OZ4AAL Nils liv som radioamatør. Livet fra erhvervelsen af D-licensen 1988(som det hed dengang), opdateret til B og sluttelig A-licensen i 1990 og jagten på diplomer.
I årene er det blevet til mange. Både diplomer og lande. I flæng kan nævnes WAC, WAS og DXCC diplomerne. Kronen på værket indtil nu er DXCC Honor roll som bevis på, at Niels med pt. 339 bekræftede nu mangler under ti lande. DXCC diplomet er med mindst 100 lande bekræftet på alle HF-bånd.
Se øverst til venstre blandt diplomer på foto.
I øvrigt blev brugen af elektroniske logprogrammer berørt. Niels anvender selv VQ-log.


“Godt nytår”
Mødet i aften 4/1 er aflyst

På grund af vejr- og færdselssituationen har bestyrelsen besluttet at aflyse 2024′ første klubmøde.
Foredraget næste torsdag den 11. gennemføres som planlagt


Indgang til afdelingen

På grund af hærværk har Niels Ebbesen Skolen været nødt til at skifte låsesystem, ændre alarmzoner og stramme op på adgangen om aftenen. Derfor er der fremover kun en indgang til OZ7SKB, nemlig bagindgangen til den gang, som vores lokale ligger ved. Og ikke mindst: Vi kan kun bevæge os på denne gang. Forsøger vi med andre muligheder, vil alarmen gå igang.
Døren er kun åben i 10 minutter efter, at vi har kodet os ind.

Derfor: Kom til tiden. Der vil ikke være vagt ved døren. Skulle du komme for sent, så ring til en fra bestyrelsen. Tlf. numre kan du finde her.

Klik på billedet for at få et større kort

Afregning “Arnths Butik”

Se kildebilledet

Som du ved, så skal al handel igennem “Arnths Butik” afregnes med 10% af salgsprisen til klubben. Du afregner ved at lægge beløbet i kaffekassen og laver et bilag på beløbet. Det ligger en bilagsblok i kassen. Skriv dit call/navn  og hvad handlen vedrører på bilaget. Så kan kassereren få det rigtigt regnskabsført.

Skal du afregne andet til klubben, som du ikke kan gøre direkte til kassereren, så brug samme metode.

Afregning for kaffe og brød sker som sædvanlig ved blot at lægge 10kr hhv. 20kr i kassen uden bilag.


Mangler du oplysninger fra en gammel artikel??

Så se efter i Historiebogen


Har du i øvrigt forslag til arrangementer, foredrag og andet, så kontakt formanden.


Hver fredag kl. 20:00 på 144,575 MHz FM
Mandag til fredag kl. 16:00 og lørdag kl. 11:00 på 3,748 MHz

Flag Counter