2017 januar – marts

OZ100DVI skydes igang den 1. januar

kanon0001

En af 2 svingbasse-kanoner, der stod foran Peter von Scholtens embedsbolig. Læs mere.

Vær klar til at deltage i dette special event fra første dag. Tilmeld dig til OZ1EDD Kaj og skriv hvad dine interesser er. På projektets sider på hhv. QRZ.COM og OZ100DVI.OZ7SKB.DK bliver en liste over mulige operatører fra klubben. Foruden en del anden information vil der også blive vist en log over de førte QSOer og en kalender, der viser hvem der er QRV på bestemte tidspunkter , bånd og modes. Straks efter din tilmelding vil du modtage instrukser om brugen. En af de første mødegange efter nytår vil vi også samles for at få en personlig instruktion.
OZ1EDD Kaj har intentioner om at skyde projektet igang kort efter midnat den 1. januar. Det bliver sikkert på 40m. Det endelige tidspunkt vil blive offentliggjort på de 2 projektsider og også her på OZ7SKB.DK.

12. januar 2017

Min tur til Nordirland

Torsdag den 12. januar underholdt OZ4AAL Niels os med fortællingen om hans tur til det nordlige Irland og Nordirland. En fortælling om folk, natur, whisky og politik. Som altid, når Niels er på podiet, var det yderst medrivende. Ja, jeg glemte helt at tage billeder. Og ikke et ord om radioamatører og DXCC 🙂
Vi glæder os til at høre om Niels’ næste rejse.

26. januar 2017

OZ8WQ Andy om JAMMING – bevidste forstyrrelser

Jam og jamming har flere betydninger. Det illustrerede Andy på glimrende vis ved at hælde et glas marmelade ud over formandens nye iPad. Heldigvis var indholdet kun papirstykker. Men Peter blev forstyrret. Alle forstod budskabet.

Herefter tog Andy  os alle ved hånden og førte os helt tilbage til tidernes begyndelse og radiobølgernes opståen. Og op til nyere historisk tid med eksempler på, hvordan jamming er blevet brugt på forskellig vis. Og også hvordan det er blevet imødegået. Et teknologisk kapløb som så meget andet.

27. januar 2017

BREAKING NEWS BREAKING NEWS

Første OZ100DVI forbindelse til St. Thomas

OZ8CTH Peter havde fredag 27/1 2017 kl. 11.26 kontakt til KP2AD Lubos P Sudek på Saint Thomas på 20m SSB. KP2AD fortalte, at han havde læst om vores projekt i QST.

I denne uge kom også OZ7OX og OZ1EDD på banen. Vi er nu oppe på 1100 loggede qsoer til 62 lande. På qrz.com har der været over 400 look ups.

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling den 2. marts 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er OZ7OX Ole og OZ8NV Vagn. OZ8NV genopstiller ikke.
 6. Valg af revisor. På valg er OZ7EX Bent.
 7. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest før 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest torsdag den 23. februar. Tlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

NB! Af hensyn til traktementet er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig.

Husk at få betalt kontingent inden sidste frist den 28. februar!
(200kr. til Sparekassen Kronjylland kontonr. 9326-9042377732, husk at skrive dit call på, så Knud Erik kan se, hvem der er indbetaler).

9. februar

Der sker aldrig noget på 80 meter

Der sker aldrig noget på 80 meter. Den myte fik OZ0APT Arndt grundigt aflivet, da han 9/2 fortalte om 80 meter båndet, hvor han har været aktiv i mange år. Fra morgen til aften høres danske stationer, der hyggesnakker eller diskuterer tekniske spørgsmål. Lyt fx kl. 7 på 3.714 MHz, kl. 8 på 3.627 MHz, kl. 9 på 3.646 MHz, kl. 10 på 3.712 MHz eller kl. 16 på 3.720 MHz og 3.740 MHz. Arndt opridsede de forskellige frekvensers profil og historik og gav gode råd om båndkultur på 80 meter. Nyttigt for både nye og ældre amatører.

Fremover vil Arndt hver dag kl. 17 kalde op på 3.748 MHz i et forsøg på at skabe et forum for medlemmer af OZ7SKB. Andre er selvfølgelig også velkommen til at deltage.

SÅ HUSK: : 3.748 MHz +/- 3 kHz kl. 17

 

En super aften med OZ7AEI Jakob og OZ3FI Finn

Jakob på podiet

“5 minutter at komme af sted, 15 minutter til første QSO og 10 minutter at bryde ned”
Mantraet for en Flora Fauna tur.

Nogle af de 20 interesserede tilhørere

Jakob og Finn holdt os 20 fremmødte fanget med et særdeles inspirerende foredrag om Flora Fauna ideen, passende udstyr og logning, at vi nær ikke havde nået at få kaffe!!

Portabelt udstyr

Et EDR-foredrag, vi kan foreslå andre afdelinger.

Download Jakobs præsentation her 
Den indeholder gode links og henvisninger.

Fra generalforsamlingen den 2/3 2017

OZ8WQ Andy blev “genvalgt” som dirigent og førte os igennem generalforsamlingen med sin sædvanlige myndighed.

Formanden OZ8CTH kom i sin beretning ind på, at OZ7SKB er en særdeles aktiv forening. Flere rekorder blev slået i det forgangne år: 1/3 flere medlemmer, dejlig stor tilslutning af både XYLs og OMs til årets juleafslutning, og både besøgende og antal qso’er slog sidste års Field Day. De mange foredrag, OZ100DVI projektet og malerarbejdet blev fremhævet.

OZ6KK fremlagde regnskab og budgetforslag. Han konstaterede, at budgettet for næste år viser et mindre underskud bl.a. pga. en ny antenneansvarsforsikring. Regnskabet blev taget til efterretning, og budgettet blev vedtaget.

Der var indkommet 3 forslag. Arnth foreslog, at der nedsættes et Silent Key udvalg, som kan hjælpe efterladte til klubbens medlemmer med værdiansættelse og afhændelse af grej. Knud Erik foreslog en kontingentforhøjelse til 250 kr, og at levering af QSL kort igennem klubben skal koste 25kr. Bestyrelsen sørger for, at et Silent Key udvalg nedsættes, kontingentforhøjelsen blev vedtaget til 300kr efter forslag fra salen. Forslaget om betaling for QSL kort igennem klubben blev ikke vedtaget.

Nyvalgte til bestyrelsen blev OZ1RE Søren og OZ5BK Jens. Vagn og Ole ønskede ikke genvalg.
Som suppleanter blev OZ0APT Arnth og OZ9MZ Jens valgt.
OZ4BM Bent blev genvalgt som revisorsuppleant.

Der var mødt 25 medlemmer til generalforsamlingen. Når det endelige referat er blevet underskrevet, vil det blive fremlagt i klubben.

Efter generalforsamlingen var klubben vært for en gang smørrebrød, som sædvanlig medbragt af OZ7OX Ole.

Certifikatprøve 2/2 2017 opgaver og svar

Du kan downloade opgaver og svar her 
Menupunktet “Certifikatkursus D/D” er flyttet til “Historiebogen” under 2016. Her findes linket til opgaver og svar også.

Bestyrelsen konstitueret

På bestyrelsesmødet tirsdag den 14. marts blev bestyrelsesposterne fordelt. Formanden er personligt valgt i 2016. De forskellige poster er nu:
Formand:  OZ8CTH Peter
Næstformand:  OZ1RE Søren
Kasserer: OZ6KK Knud Erik
Sekretær: OZ1EDD Kaj
Menig: OZ5BK Jens
Se yderligere oplysninger

Søren vil være bestyrelsens kontakt ang. Field Day og Flora Fauna, Jens ang. lokaler og lokaleindretning.
Silent Key kontaktgruppen består af formanden og sekretæreren, som kan kontaktes i påkommende tilfælde. De vil udelukkende kunne benyttes af klubmedlemmers pårørende, og ydelsen vil som udgangspunkt være rådgivning og evt. vurdering. Som foreslået af OZ4BM Bent kan medlemmer med særlig tilknytning til familien inddrages. Omfang, inddragelse m.m. besluttes fra sag til sag.

CW kurset aflyst

Relateret billede

Når foråret kommer, og dagen bliver længere, kan det være svært at finde tid til alt det, man gerne vil. I den senere tid har der været faldende tilslutning til CW kurset, der efter ønske fra kursusleder OZ1AAL Niels derfor aflyses. Måske vil der på et senere tidspunkt være interesse for at genoptage CW kurset.

 

CARIBBEAN NIGHT

Fredag den 31. marts på 100-årsdagen for overdragelsen af De Vestindiske Øer til USA sætter vi alle radiosejl til. OZ100DVI starter fredag kl. 12 dansk lokaltid og slutter 24 timer senere lørdag kl. 12.

Aktivitetskalender

DATE TIME OPERATOR BAND MODE
31/3 12-15 OZ8CTH 20/17/15 SSB
31/3 15-24 OZ7OX/OZ1DJJ 30/40/60/80/160 SSB/CW
31/3 15-16 OZ0APT 60 SSB
31/3 17-18 OZ0APT 80 SSB
31/3 20-22 OZ1RE 40 SSB
1/4 08-10 OZ1RE 40 SSB
1/4 10-12 OZ8CTH 20 SSB

Aktivitetskalenderen er foreløbig og vil løbende blive opdateret. Kontakt OZ1EDD Kaj, hvis du vil med i kalenderen. Du er også meget velkommen til at besøge de aktive stationer – enten for at følge slagets gang på nærmeste hold eller for selv at deltage som operatør.

BREAKING NEWS! SKED MED NP2VI/100 FREDAG 31/3

OZ8CTH har aftalt med NP2VI Fred på St. Croix, at de forsøger kontakt på SSB på  flg. tidspunkter og frekvenser, så lyt godt efter og deltag, hvis du kan. Alle tidspunkter er dansk normaltid.

13.00 14.200 kHz  +/- 5 kHz or 14.220 kHz +/- 5 kHz

14..00 14.200 kHz  +/- 5 kHz or 14.250 kHz +/- 5 kHz

15.00  21.250 kHz +/- 5 kHz

CARIBBEAN NIGHT er gennemført med success

Fra fredag den 31. marts kl. 12:00 til den 1. april kl. 12:00 på 100-årsdagen for overdragelsen af De Vestindiske Øer til USA satte vi alle radiosejl til.

Det blev til i alt 627 QSOer. Hhv. 546 den 31. og 81 den 1.
De fordeler sig således:

Der blev kørt 5 QSOer med øerne. CW med 1 til NP2X, 3 til NP2VI/100 og 1 SSB til NP2VI/100

Et flot resultat, når vi tænker på forholdene.

Hvis nogen mangler at uploade, så giv mig et praj, så statistikken kan blive rettet til. Nogle linjer i loggen mangler at få udfyldt, hvem der har været operatør. Det kan nemt rettes. Læs vejledning her.


Dansk Vestindien aften v. OZ5RB Hans

Så starter vi.

 

Den 16. oktober modtog OZ8CTH Peter en mail fra OZ5RB Hans, som var blevet opmærksom på klubbens projekt om at markere 100 året for overdragelsen af Dansk Vestindien til USA. I den tilbød Hans at komme og holdet et foredrag om øerne og deres historie.

Peter byder Hans velkommen

 

 

Det blev selvsagt modtaget med begejstring. Mange af os kender Hans’ forfatterskab. Det blev meget belejligt aftalt til den 30. marts. Aftenen før selve overdragelsesdagen.

 

Vore forventninger blev opfyldte – og mere til.
Vi havde stort set alle et forhåndskedskab om salget og overdragelsen, der stammede fra vores skoletid og det pressen nu har valgt at bringe. Hans kom rundt om emner som hvorfor Danmark startede med at kolonisere øerne, hvordan slavehandlen opstod og senere afskaffet, det politiske spil omkring salget og øernes status i dag.

De mange tilhørere.

Vidste du for eksempel:

 • At Danmark ingen raceadskillelseslove havde? Det havde USA og de blev straks indført.
 • At det var den amerikanske flåde, der havde kommandoen over øerne helt frem til 1933?
 • At sproget på øerne altid har være engelsk? Og at man kørte og stadig kører i venstre side? Som det eneste sted i USA og deres territorier.

Bemærk Dannebrog.

 

 

Hans. Du skal have tak for et blændende foredrag, som blev den helt rigtige optakt til aktiviteten i dagene efter.