2023 juli – december

OZ4AAL i Vietnam

Torsdag den 7. november fortalte OZ4AAL Niels levende og med et glimt i øjet som sin rejse til Vietnam i marts 2023. Med Niels som rejsefører besøgte vi farverige templer, munkeklostre, pigeskoler, dukketeatre og perlefabrikker. Vi kørte på 45 knallerter, var med på mini-krydstogt og hørte om naturmedicin og Elefantørefisken. Selv om Vietnam er et kommunistisk land, var det ifølge Niels mere buddhismen, der prægede hverdagen og bybilledet i de store byer. Næste tur går til Caribrien, så den glæder vi os til at høre om, når han er hjemme igen. Som Niels sagde, er en 4-dages tur til Harzen ikke lige ham.


Så er der igen jul i OZ7SKB

Torsdag den 14. december kl. 19-22.

Tag din kone eller kæreste med, så hun kan se, hvad du laver hver torsdag aften. Medbring selv tallerken, glas, bestik og drikkevarer. Så sørger vi for et par gode stykker smørrebrød. For kone eller kæreste er prisen 56 kr pr kuvert. Medbring også en pakke til 20 kr til pakkeleg og tag småkager eller konfekt med til et fælles julebord med godter.

Tilmelding til OZ8CTH senest torsdag den 7. december.

NB! Hvis du melder afbud, efter at smørrebrødet er bestilt og betalt, betaler du selv for din mad og maden til evt. ledsager.

NB! Juleafslutningen starter kl. 19.


Kalenderen er blevet opdateret

Kalenderen er blevet opdateret med et foreløbig oversigt over forårets aktiviteter.
Du vil sikkert bemærke, at enkelte foredrag mangler en speaker og at der mangler emner til de planlagte foredragsaftener i april og maj. Har du forslag, så kontakt en fra bestyrelsen.


Web SDR – en ny fisk i dammen

Den 23. november åbnede OZ3KK Kasper en ny verden for de fleste af os. Internettet giver os mulighed for at lytte på amatør radiotrafik (og i visse tilfælde andre services) mange steder på kloden. Det giver os alle tiders mulighed for at høre, hvor godt vi selv når ud i æteren. Men også hvordan udbredelsesforholdene er “lige nu” vist på et spektrum over et givet bånd.

Kasper krydrede foredraget med mange nørdeting web-sdr giver mulighed for.

Web-SDRDownload


Bestyrelsesmøde 23. november 2023

Bestyrelsen har holdt et møde den 23/11-23.
Et hovedemne var planlægning af forårets aktiviteter samt juleafslutningen.
Du kan læse referatet her.


Resultater HF Field Day 2023

Resulteterne er sakset fra EDR’s hjemmeside. OZ7SKBs resultater er fremhævet og “ik’ så ring’ end da” med forholdene i år.

EDR-HF-Fielddayresultat-2023-markedDownload

Jeg har forsøgt at se sammenhængen mellem side 1 og side 2, men har opgivet.


Radioamatørerens måleinstrumenter


Den 9. november fortalte OZ4BM Bent om et udvalg af måleinstrumenter, som vi som radioamatører har til rådighed i “fri handel” eller i OZ7SKBs målerum.

OZ4BM
OZ7JI


Bent lagde stor vægt på måleusikker-hed, da en måling altid vil påvirke den kreds, der måles på. Generelt skal instrumentet have så høj en indgangsmodstand og så lille en indgangs kapasitet som muligt.
Bent blev assisteret af OZ7JI Jim og OZ1AHH Preben, som præsenterede en del af deres instrumentpark.


De danske kyststationer

Den 26. oktober fortalte OZ6NT Niels om de danske kystradiostationer. Det kunne lyde som en gentagelse af OZ8AE Jørgens foredrag “Her er Lyngby Radio” i april i år. Men det var det langt fra. Hvor Jørgens foredrag tog udgangspunkt i egne (og konens) oplevelser specielt på den daværende Lyngby Radio, førte Niels os den 26. oktober med sin sædvanlige dybe historiske indsigt gennem de danske kyststationers historie, begyndende med radioens opfindelser i slutningen af 1800.


Dummyload med visning af effekt – byggeprojekt 2024

Jeg planlægger at være coach på et byggeprojekt start februar/marts 2024.

Inden ønsker jeg en tilkendegivelse af, hvor stor interessen er. Det vil være rart at vide lidt om holdstørrelsen, synes jeg. Jeg tilbyder også at lave et fællesindkøb af de fleste komponenter fra Kina. Men du kan sagtens selv skaffe det hele. Der er tre klumper af komponenter:

 • De krittiske komponenter. Arduino Uno, display etc. Min pris 200,-kr
 • Mere almindelige komponenter. De fleste kan findes i klubben eller i samlingen derhjemme hos selvbyggeren. Min pris 50,-kr
 • Og det du selv skal skaffe

Der er lavet en overordnet projektbeskrivelse under hovedmenu Projekter. Her finder du bl.a. komponentlisterne.

VIGTIGT: Senest torsdag den 26. oktober har du sent mig en mail med:

 • At du ønsker at deltage
 • At jeg skal levere dig den ene, den anden eller begge komponentklumber
 • At hvis du er med i fællesindkøb, har indbetalt 200,- kr, 50,-kr eller 250,-kr på Mobile Pay 23328780.
  Husk at anføre dit navn.

På den almindelige mødeaften den 2. november giver jeg en status på hvem, der er med. Og et par ord om tidsplan og det videre forløb.

Med håbet om et godt og udbytterigt byggeprojekt
OZ4KAJ Kaj Kaalund


Antennetrilogiens afslutning – Endefødet antenner

OZ1IVA Lars afsluttede antennetrilogien torsdag den 5. oktober med en grundig indføring i den antennetype, mange af os kan knibe ind på vores begrænsede plads: Den endefødede antenne.

Ud over formlen, der beskriver forholdet mellem bølgelængde og frekvens, fik vi en basal og brugbar indføring i teorien bag antennen. Lige til at gå til. Både som enkeltbånds- og multibåndsantenne

Bland de 17 fremmødte var der en stor spørgelyst. Og mange erfaringskommentarer blev nævnt.

Du kan downloade Lars’ præsentation her under. Henvisning/link til en god artikel med mange fine illustrationer findes sidst i præsentationen.

Endefødte antennerDownload


HY-GAIN MULTIBÅNDS VERTIKAL

Torsdag den 21. september fortalte OZ1RE Søren om sine erfaringer med den amerikanske Hy-Gain AV-640 vertikal antenne. Den er er 7,92 meter lang, vejer 9 kg og dækker 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 og 40 meter. Prisen er 6195 kr.

Det er tydeligvis ikke en antenne for nybegyndere. Den leveres som samlesæt og består af mere end 300 dele, så fanden er løs, hvis der under samlingen mangler en skrue eller møtrik. Det var tilfældet for Søren, der efter flere henvendelser til Hy-Gain omsider fik, hvad han havde betalt for. Han var derfor ikke imponeret over producentens kvalitetskontrol, men ellers meget tilfreds med antennen, der først og fremmest er til DX brug. Antennen kræver ikke barduner og kan klare en vindhastighed på op til 37 m/s. Når Søren sammenlignede antennen med sin gamle G5RV dipol, var hans konklusion, at han ikke kunne høre mere på vertikalen end på dipolen, hvad der overraskede flere i forsamlingen. Søren tog da også forbehold for, at han endnu ikke var færdig med afstemningen af antennen på alle 8 bånd.

Endnu en spændende aften om antenner. Om knap to uger fortæller OZ1IVA Lars, hvordan man bygger en endepunktsfødet antenne med balun.

Sørens præsentation kan downloades her under.

OZ1RE – Hy-Gain AV-640 ForedragDownload


TRAPPESTIGEANTENNEN

Vi har fået flere nye medlemmer og sætter i den nye sæson derfor fokus på HF antenner.

Torsdag den 7. september fortalte OZ4BM Bent veloplagt om trappestigeantennen, som han er en varm fortaler for. Antennen har en balanceret feeder bestående af to parallelle tråde med 5-10 cm afstandsstykker, heraf navnet navnet trappestigen eller hønsestigen. Antennens impedans er afhængig af trådens og feederen samlede længde. Feederens impedans er afhængig af trådens tykkelse og afstanden imellem dem. Den skal være 300-800 ohm.

Sammenlignet med en konventionel dipol med balun og coaxfeeder har trappestigeantennen tre fordele. Der er ingen udstråling fra feederen og dermed mindre risiko for at forstyrre andre (TVI/BCI). Der er ingen effekttab i feederen. Sidst, men ikke mindst er det en multibåndsantenne. Ulempen er, at antennen kræver en ekstern antennetuner, og at feederens er noget mere upraktisk at håndtere og montere end et traditionelt 50 ohms coaxkabel.

Spørgelysten var stor blandt de mange fremmødte. Den livlige diskussionen fortsatte bagefter over kaffen.


Field-Day 2023 – OZ7SKB Program

 Lørdag 2. september 2023

9:00               Morgenmad.

10:00             Opsætning:
Lars, OZ1IVA gennemgår planen for etablering. Telt inkl. gulv og borde.

Stationer.

PC’er til logning og FT8. Dipol 80 meter.

Dipol 40 meter.

Dipol 20 meter.

Dipol 15 meter.

Ground Plane 10 meter.

Afprøvning af stationer og opstilling.

13:00             Frokost.

14:00             Lars, OZ1IVA giver instruktioner om logning (ikke mindst FT8) og andre procedurer omkring testen samt diverse praktiske informationer.

15:00             Testen begynder.

18:00             Field-Day Middag.

19:00             Testen fortsætter.

22:00             Dagens aktiviteter slutter.

 Søndag 3. september 2023

9:00               Morgenmad.

10:00             Testen fortsætter.

13:00             Frokost.

15:00             Testen slutter.

15:00             Lars sikrer logningen fra alle PC’er.

15:10             Vi hjælpes ad med hurtig nedpakning af alt udstyret.

17:00             Nedpakningen slutter og Field-Day 2023 er forbi.


2023 januar – juni

Så er efterårets program klar

Igen kan OZ7SKB præsentere et alsidigt foredragsprogram. Der er både tekniske, praktiske og “den kulturelle”(ikke amatørstof) side. Alle foredrag starter kl. 20:00 og varer ca. en time.


BEMÆRK. BEMÆRK. BEMÆRK

Da skolen først åbner/starter mandag den 14. august, bliver første klubaften i den nye sæson torsdag den 17. august.


OZ8NV SILENT KEY

OZ8NV Vagn Andersen sov stille ind den 29. maj 2023. Han blev 85 år.

Radio fyldte meget i Vagns liv. Som andre startede han på 27 MHz med en Tokai Walki. Siden blev han meget aktiv som licenseret radioamatør fra forskellige steder, men primært i det sydlige Århus, hvor han havde problemer med at få lov til at få opsat en ordentlig HF-antenne. Derfor hørte man ham mest på 2 meter og på Yding Repeateren.

Han var i mange år trofast medlem af OZ7SKB Skanderborg. Han deltog gerne i Field Days og var i en periode medlem af bestyrelsen. Igennem flere år var han sammen med sin gode ven OZ9MZ fast gæst på det årlige radioamatørtræf i Odense. Det var ture, Vagn satte stor pris på.

Vagn fik efterhånden problemer med helbredet og måtte til sidst opgive at deltage i OZ7SKB klubmøderne om torsdagen. Det var han meget ked af, for han brændte for vores dejlige hobby. På Plejehjemmet i Højbjerg hjalp vi ham med at få opsat en HF-antenne, men desværre forhindrede massiv støj i området ham i at komme i radiokontakt med kammeraterne i OZ7SKB.

Vagn efterlader sig datter og søn.

Æret være Vagns minde.


Reminder: EDR kredsmøde den 8. juni 2023 kl. 19.30

Husk kredsmødet på torsdag kl. 19.30.

EDR’s formand OZ4VW Arne samt et bestyrelsesmedlem vil komme og berette om foreningens arbejde, planer og visioner. Og mindst lige så vigtigt: Høre hvad vi medlemmer og andre interesserede kan fortælle fra vores hverdag.

Mødet er åbent for både EDR medlemmer og andre interesserede.

Mødet afholdes på en almindelig klubaften. Men ønsker du som OZ7SKB medlem ikke at deltage i mødet, er klubbens lokaler til din/jeres disposition. Mødet afholdes i et klasselokale.


Sommerafslutning hos OZ7OX Ole

Traditionen tro afholdes sidste mødeaften inden sommerferien hos OZ7OX Ole og XYL Lis.

Vi mødes på Hoelkenvej nr 40, 8300 Odder kl. 19.30


En ud af huset oplevelse

Husk at på torsdag den 25. maj er klubmødet flyttet til OZ6O Anders Hallum, Bendstrupvej 92, 8541 Skødstrup.
Kl. 19.00

Anders vil fortælle om sit shack og sin antennefarm. Og der er bestilt godt vejr!


Husk EDR medlemsmøde hos OZ7SKB Skanderborg den 8. juni kl. 19:30 til 22:00


“De danske kystradioer” krydret med personlige oplevelser.

Den 27. april fik knap tredive HAMmer fra nær og fjern den store “rundtur” om de danske kyststationers historie fra den spæde start i forrige århundrede til den smule, der i dag er tilbage i SOK i Karup. Fra en start, der var præget af mange eksperimenter, til at mobiltelefonen, GPS og satellitradioer har overtaget en-til-en kommunikationen, så kun redningstjenesten er tilbage. Samtlige fysiske betjente kyststationer er nu nedlagt. Lyngby Radio, som station, betjenes nu i Karup.

På podiet var OZ8AE Jørgen, der sammen med XYL havde taget turen fra Falster til Midtjylland. 

Foredraget var en god afveksling mellem historiske fakta, præsentation af apparater og antenner til personlige oplevelser.


Torsdag den 27. april i OZ7SKB Skanderborg fortælles en god radiohistorie af OZ8AE Jørgen.

Kystradioerne i Danmark har haft deres tid. Det begyndte i 1904, hvor Valdemar Poulsen og P. O. Pedersen startede op i det små, hvor Lyngby Radio senere blev til. Senere kom flere stationer til, som mange søfolk har haft stor gavn af. I dag er kun Lyngby radio tilbage. Andre kommunikationsformer har overtaget. 

OZ8AE Jørgen og XYL har været med på rejsen på Lyngby Radio i mange år. Torsdag den 27. april fortæller Jørgen sin historie i OZ7SKB Skanderborg lokaler. Vi forlænger foredragstiden til 1½ time, med start kl. 20:00. 

Alle interesserede er velkommen til at høre Jørgens spændende foredrag.På www.oz7skb.dk kan du finde en vejviser til OZ7SKB. Ring til et bestyrelsesmedlem for at blive lukket ind. Tlf. numre finder du også på hjemmesiden.


Referat af generalforsamling 2023

Klik her for at læse referatet


GENERALFORSAMLING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i OZ7SKB Skanderborg torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.30 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4, 8660 Skanderborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. a) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til efterretning.
  b) Kassereren fremlægger til godkendelse et budget for det kommende år.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er OZ1RE Søren og OZ5BK Jens. OZ1RE genopstiller ikke.
 6. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
 7. Valg af revisorsuppleant. På valg er OZ4BM Bent.
 8. Eventuelt.

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest torsdag den 16. marts.

OZ7SKBTlf. 86982308/24630692. Email: oz8cth@mail.dk.

Husk at betale kontingent inden den 23. marts. Ellers har du ikke stemmeret.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et mindre traktement. NB! Af hensyn til traktementet er tilmelding til generalforsamlingen nødvendig senest fredag den 17. marts.

BESTYRELSEN


Yaesu aften

Snakken gik livligt mellem de 17 fremmødte, der udvekslede erfaringer og gode ideer.

Blandt HF transceivere er Yaesu det foretrukne mærke i Skanderborg afdelingen. Det fremgik tydeligt torsdag den 23. februar, da medlemmerne demonstrerede deres Yaesu transceivere.
Vi så og hørte bl.a.. Yaesu FTDX3000, FTDX10, FT991A, FT897 og den nye FT710, som mange sværmede om som bier om en honningkrukke.


High or Low – That’s the Question

Den 2. februar gav OZ4BM Bent os en lektion i mikrofontyper og deres fordele og ulemper når de bruges til vore sendere. Specielt interessant var Bents forklaringer på brugen af høj- og lavimpedansede mikrofoner til de tilsvarende og modsatte mikrofonindgange.

OZ7JI Jim havde medbragt en samling mikrofoner, som eksempliferede Bents foredrag.

Bliv radioamatør – Certifikatprøve

Du kan komme til certifikatprøve hos OZ7SKB Skanderborg den 1. juni 2023 kl. 19:00.
Efter prøven er gir’ vi en kop kaffe og et stykke til. Du vil møde medlemmer af afdelingen, som med glæde vil fortælle om det, du forhåbenligt har fået adgang til.
VIGTIGT: Du skal huske at tilmelde dig senest 14 dage før (18. maj) på dette link: https://sdfi.dk/digital-infrastruktur/frekvenser/radioamatoerer-

Afdelingen afholder ikke prøveforberedende undervisning i denne sæsson.


Eddike og/eller Auto Glym?

Så har vi taget hul på 2023. Først med “Nytårskuren” første torsdag i året. Dernæst et tilbageblik til den tid, “hvor far var dreng”.

Torsdag den 12. januar fortalte OZ8CTH Peter om vintage radioer. Og hvordan en ældre modtager eller sender kan sættes i stand. En fordel ved de ældre stationer er, at de er fremstillet af komponenter, som er både til at se og håndtere med det almindelige værktøj. Desuden indeholder de fleste en mekanik, der kan repareres. En ulempe ved stationerne er ofte, at de er brugt af en rygende amatør. Ikke usædvanligt i hine tider. Men derved kan en station være sovset gevaldig ind. For ikke at tale om lugten! Til dette problem og andre blikfangsudfordringer havde Peter svar på rede hånd. Eddike, propylalkohol og andre midler gør underværker.
Du kan få inspiration og henvisninger i Peters præsentation, som kan ses her.


NY INDGANG TIL OZ7SKB

På grund af hærværk har Niels Ebbesen Skolen været nødt til at skifte låsesystem, ændre alarmzoner og stramme op på adgangen om aftenen. Derfor er der fremover kun en indgang til OZ7SKB, nemlig bagindgangen til den gang, som vores lokale ligger ved. Og ikke mindst: Vi kan kun bevæge os på denne gang. Forsøger vi med andre muligheder, vil alarmen gå igang.
Døren er kun åben i 10 minutter efter, at vi har kodet os ind.

Derfor: Kom til tiden. Der vil ikke være vagt ved døren. Skulle du komme for sent, så ring til en fra bestyrelsen. Tlf. numre kan du finde her.

Klik på billedet for at få et større kort