2023 juli – december

OZ4AAL i Vietnam

Torsdag den 7. november fortalte OZ4AAL Niels levende og med et glimt i øjet som sin rejse til Vietnam i marts 2023. Med Niels som rejsefører besøgte vi farverige templer, munkeklostre, pigeskoler, dukketeatre og perlefabrikker. Vi kørte på 45 knallerter, var med på mini-krydstogt og hørte om naturmedicin og Elefantørefisken. Selv om Vietnam er et kommunistisk land, var det ifølge Niels mere buddhismen, der prægede hverdagen og bybilledet i de store byer. Næste tur går til Caribrien, så den glæder vi os til at høre om, når han er hjemme igen. Som Niels sagde, er en 4-dages tur til Harzen ikke lige ham.


Så er der igen jul i OZ7SKB

Torsdag den 14. december kl. 19-22.

Tag din kone eller kæreste med, så hun kan se, hvad du laver hver torsdag aften. Medbring selv tallerken, glas, bestik og drikkevarer. Så sørger vi for et par gode stykker smørrebrød. For kone eller kæreste er prisen 56 kr pr kuvert. Medbring også en pakke til 20 kr til pakkeleg og tag småkager eller konfekt med til et fælles julebord med godter.

Tilmelding til OZ8CTH senest torsdag den 7. december.

NB! Hvis du melder afbud, efter at smørrebrødet er bestilt og betalt, betaler du selv for din mad og maden til evt. ledsager.

NB! Juleafslutningen starter kl. 19.


Kalenderen er blevet opdateret

Kalenderen er blevet opdateret med et foreløbig oversigt over forårets aktiviteter.
Du vil sikkert bemærke, at enkelte foredrag mangler en speaker og at der mangler emner til de planlagte foredragsaftener i april og maj. Har du forslag, så kontakt en fra bestyrelsen.


Web SDR – en ny fisk i dammen

Den 23. november åbnede OZ3KK Kasper en ny verden for de fleste af os. Internettet giver os mulighed for at lytte på amatør radiotrafik (og i visse tilfælde andre services) mange steder på kloden. Det giver os alle tiders mulighed for at høre, hvor godt vi selv når ud i æteren. Men også hvordan udbredelsesforholdene er “lige nu” vist på et spektrum over et givet bånd.

Kasper krydrede foredraget med mange nørdeting web-sdr giver mulighed for.

Web-SDRDownload


Bestyrelsesmøde 23. november 2023

Bestyrelsen har holdt et møde den 23/11-23.
Et hovedemne var planlægning af forårets aktiviteter samt juleafslutningen.
Du kan læse referatet her.


Resultater HF Field Day 2023

Resulteterne er sakset fra EDR’s hjemmeside. OZ7SKBs resultater er fremhævet og “ik’ så ring’ end da” med forholdene i år.

EDR-HF-Fielddayresultat-2023-markedDownload

Jeg har forsøgt at se sammenhængen mellem side 1 og side 2, men har opgivet.


Radioamatørerens måleinstrumenter


Den 9. november fortalte OZ4BM Bent om et udvalg af måleinstrumenter, som vi som radioamatører har til rådighed i “fri handel” eller i OZ7SKBs målerum.

OZ4BM
OZ7JI


Bent lagde stor vægt på måleusikker-hed, da en måling altid vil påvirke den kreds, der måles på. Generelt skal instrumentet have så høj en indgangsmodstand og så lille en indgangs kapasitet som muligt.
Bent blev assisteret af OZ7JI Jim og OZ1AHH Preben, som præsenterede en del af deres instrumentpark.


De danske kyststationer

Den 26. oktober fortalte OZ6NT Niels om de danske kystradiostationer. Det kunne lyde som en gentagelse af OZ8AE Jørgens foredrag “Her er Lyngby Radio” i april i år. Men det var det langt fra. Hvor Jørgens foredrag tog udgangspunkt i egne (og konens) oplevelser specielt på den daværende Lyngby Radio, førte Niels os den 26. oktober med sin sædvanlige dybe historiske indsigt gennem de danske kyststationers historie, begyndende med radioens opfindelser i slutningen af 1800.


Dummyload med visning af effekt – byggeprojekt 2024

Jeg planlægger at være coach på et byggeprojekt start februar/marts 2024.

Inden ønsker jeg en tilkendegivelse af, hvor stor interessen er. Det vil være rart at vide lidt om holdstørrelsen, synes jeg. Jeg tilbyder også at lave et fællesindkøb af de fleste komponenter fra Kina. Men du kan sagtens selv skaffe det hele. Der er tre klumper af komponenter:

  • De krittiske komponenter. Arduino Uno, display etc. Min pris 200,-kr
  • Mere almindelige komponenter. De fleste kan findes i klubben eller i samlingen derhjemme hos selvbyggeren. Min pris 50,-kr
  • Og det du selv skal skaffe

Der er lavet en overordnet projektbeskrivelse under hovedmenu Projekter. Her finder du bl.a. komponentlisterne.

VIGTIGT: Senest torsdag den 26. oktober har du sent mig en mail med:

  • At du ønsker at deltage
  • At jeg skal levere dig den ene, den anden eller begge komponentklumber
  • At hvis du er med i fællesindkøb, har indbetalt 200,- kr, 50,-kr eller 250,-kr på Mobile Pay 23328780.
    Husk at anføre dit navn.

På den almindelige mødeaften den 2. november giver jeg en status på hvem, der er med. Og et par ord om tidsplan og det videre forløb.

Med håbet om et godt og udbytterigt byggeprojekt
OZ4KAJ Kaj Kaalund


Antennetrilogiens afslutning – Endefødet antenner

OZ1IVA Lars afsluttede antennetrilogien torsdag den 5. oktober med en grundig indføring i den antennetype, mange af os kan knibe ind på vores begrænsede plads: Den endefødede antenne.

Ud over formlen, der beskriver forholdet mellem bølgelængde og frekvens, fik vi en basal og brugbar indføring i teorien bag antennen. Lige til at gå til. Både som enkeltbånds- og multibåndsantenne

Bland de 17 fremmødte var der en stor spørgelyst. Og mange erfaringskommentarer blev nævnt.

Du kan downloade Lars’ præsentation her under. Henvisning/link til en god artikel med mange fine illustrationer findes sidst i præsentationen.

Endefødte antennerDownload


HY-GAIN MULTIBÅNDS VERTIKAL

Torsdag den 21. september fortalte OZ1RE Søren om sine erfaringer med den amerikanske Hy-Gain AV-640 vertikal antenne. Den er er 7,92 meter lang, vejer 9 kg og dækker 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 og 40 meter. Prisen er 6195 kr.

Det er tydeligvis ikke en antenne for nybegyndere. Den leveres som samlesæt og består af mere end 300 dele, så fanden er løs, hvis der under samlingen mangler en skrue eller møtrik. Det var tilfældet for Søren, der efter flere henvendelser til Hy-Gain omsider fik, hvad han havde betalt for. Han var derfor ikke imponeret over producentens kvalitetskontrol, men ellers meget tilfreds med antennen, der først og fremmest er til DX brug. Antennen kræver ikke barduner og kan klare en vindhastighed på op til 37 m/s. Når Søren sammenlignede antennen med sin gamle G5RV dipol, var hans konklusion, at han ikke kunne høre mere på vertikalen end på dipolen, hvad der overraskede flere i forsamlingen. Søren tog da også forbehold for, at han endnu ikke var færdig med afstemningen af antennen på alle 8 bånd.

Endnu en spændende aften om antenner. Om knap to uger fortæller OZ1IVA Lars, hvordan man bygger en endepunktsfødet antenne med balun.

Sørens præsentation kan downloades her under.

OZ1RE – Hy-Gain AV-640 ForedragDownload


TRAPPESTIGEANTENNEN

Vi har fået flere nye medlemmer og sætter i den nye sæson derfor fokus på HF antenner.

Torsdag den 7. september fortalte OZ4BM Bent veloplagt om trappestigeantennen, som han er en varm fortaler for. Antennen har en balanceret feeder bestående af to parallelle tråde med 5-10 cm afstandsstykker, heraf navnet navnet trappestigen eller hønsestigen. Antennens impedans er afhængig af trådens og feederen samlede længde. Feederens impedans er afhængig af trådens tykkelse og afstanden imellem dem. Den skal være 300-800 ohm.

Sammenlignet med en konventionel dipol med balun og coaxfeeder har trappestigeantennen tre fordele. Der er ingen udstråling fra feederen og dermed mindre risiko for at forstyrre andre (TVI/BCI). Der er ingen effekttab i feederen. Sidst, men ikke mindst er det en multibåndsantenne. Ulempen er, at antennen kræver en ekstern antennetuner, og at feederens er noget mere upraktisk at håndtere og montere end et traditionelt 50 ohms coaxkabel.

Spørgelysten var stor blandt de mange fremmødte. Den livlige diskussionen fortsatte bagefter over kaffen.


Field-Day 2023 – OZ7SKB Program

 Lørdag 2. september 2023

9:00               Morgenmad.

10:00             Opsætning:
Lars, OZ1IVA gennemgår planen for etablering. Telt inkl. gulv og borde.

Stationer.

PC’er til logning og FT8. Dipol 80 meter.

Dipol 40 meter.

Dipol 20 meter.

Dipol 15 meter.

Ground Plane 10 meter.

Afprøvning af stationer og opstilling.

13:00             Frokost.

14:00             Lars, OZ1IVA giver instruktioner om logning (ikke mindst FT8) og andre procedurer omkring testen samt diverse praktiske informationer.

15:00             Testen begynder.

18:00             Field-Day Middag.

19:00             Testen fortsætter.

22:00             Dagens aktiviteter slutter.

 Søndag 3. september 2023

9:00               Morgenmad.

10:00             Testen fortsætter.

13:00             Frokost.

15:00             Testen slutter.

15:00             Lars sikrer logningen fra alle PC’er.

15:10             Vi hjælpes ad med hurtig nedpakning af alt udstyret.

17:00             Nedpakningen slutter og Field-Day 2023 er forbi.